Školní poradenské pracoviště při ZŠ Školní 2, Bruntál připravuje pro děti předškolního věku  10-ti hodinový kurz za spoluúčasti rodiny Kurz rodičů a předškolních dětí.
Kurz probíhá ve skupince 10 dětí s rodiči 1x týdně po dobu 1 hodiny – celkem 10 setkání.

Cílem skupin je rozvoj jednotlivých  schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání.

Podstatou kurzu je navození  příjemné atmosféry, v níž se dítě může uvolnit cítit se dobře. V průběhu hodiny se dbá na dodržování pravidel, s nimiž jsou děti seznámeny hned na první hodině.

Kurz seznamuje rodiče s problematikou přípravy dětí na školní  docházku, se snížením rizika školního neúspěchu, s možnostmi spoluúčasti a zapojení rodiny.

Pokud budete mít o kurz  pro své děti zájem či potřebujete více informací, kontaktujte  mne osobně,  nebo na tel čísle 604821599.

Mgr.Zdeňka Malá
školní speciální pedagog
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

CO BY  MĚLO  UMĚT  DÍTĚ,  KTERÉ  JDE  V  ZÁŘÍ  DO   ŠKOLY?

• správně vyslovovat všechny hlásky 
• vyřídit jednoduchý vzkaz  
• vydržet pracovat na zadaném úkolu alespoň 15 minut, úkol dokončit  
• recitovat básničku, zpívat písničku  
• vědět, jak se jmenuje, kolik mu je let a kde bydlí
• držet správně tužku, netlačit
• vybarvovat jednoduché tvary bez většího přetahování
• vystřihovat jednoduché tvary
• dodržovat hygienu, jíst příborem
• pozdravit, poprosit, poděkovat
• samostatně se obléct, zapnout knoflíky, zavázat boty
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
• poznat a pojmenovat základní barvy
• poznat, kde je víc a kde míň
• sluchem identifikovat první hlásku ve slově