Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

1

Přijat/a

16

Přijat/a

2

Přijat/a

17

Přijat/a

3

Přijat/a

18

Přijat/a

4

Přijat/a

19

Přijat/a

5

Přijat/a

20

Přijat/a

6

Přijat/a

21

Přijat/a

7

Přijat/a

22

Přijat/a

8

Přijat/a

23

Přijat/a

9

Přijat/a

24

Přijat/a

10

Přijat/a

25

Přijat/a

11

Přijat/a

26

Přijat/a

12

Přijat/a

27

Přijat/a

13

Přijat/a

28

Přijat/a

14

Přijat/a

29

Přijat/a

15

Přijat/a

30

Přijat/a

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1. třídy z důvodu stěhování apod.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 19. 2. 2014 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 19. 2. 2014 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy