Halasný pokřik a radostné výskání se ozývalo z tělocvičny naší školy ve středu 26. února odpoledne. Probíhala zde první hodina Školy nanečisto, kterou paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík zorganizovali pro své budoucí prvňáčky. 

Celkem přišlo téměř třicet dětí i se svými rodiči a prarodiči, a tak byl doslova „plný sál“. Malí předškoláci se netajili zvědavostí, co pro ně učitelé nachystali, a podle jejich bezprostředních reakcí jistě  nebyli zklamáni. 

Škola nanečisto chce v pěti hodinách ( každý měsíc probíhá jedna ) seznámit naše budoucí žáky se školou jako takovou a s různými výukovými činnostmi, které probíhají zábavnou formou. V neposlední řadě jde však také o to, aby se děti z různých mateřských škol poznaly se svými budoucími učiteli i mezi sebou navzájem.

První hodina tedy byla sportovní. Hrály se honičky, různé říkankové hry nebo třeba Na rybičky a rybáře . Jednoznačně největší úspěch však sklidila Opičí dráha se spoustou atrakcí. Jen namátkou – byly zde kruhy, žebřiny, skluzavka, kop na bránu, hod na minikoš, prolézání „tunelem“ a mnoho dalších činností. 

Malí sportovci prokázali své schopnosti a byli za to na konci hodiny řádně odměněni. Kromě drobné sladké odměny na ně čekalo slavnostní předání Průkazu předškoláčka a v něm první razítko za splnění všech úkolů. 

Sportovní odpoledne proběhlo v uvolněné atmosféře a my se už těšíme na další hodinu Školy nanečisto, která proběhne v měsíci březnu. Termín bude včas upřesněn.  

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

Fotogalerie >>>