Dne 27. května 2014 se uskuteční třídní schůzky a konzultace rodičů za 4. čtvrtletí školního roku 2013/2014.

1.stupeň: 15.00 - 16.30 hodin

2.stupeň: 15.30 - 17.00 hodin