„Ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost a jak se stát opravdovými občany.“

ŠKOLA PRO DEMOKRACII JE CELONÁRODNĚ PLATNÝ TITUL:
titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí a splňují všechna požadovaná kritéria v osmi oblastech. 

 

• Říkají školní dokumenty, že se máme zapojovat do života školy?

• Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace?

• Funguje u nás třídní a školní samospráva?

• Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy?

• Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým?

• Zapojujeme se do hodnocení svých studijních výsledků?

• Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole?

• Můžeme nějak spolupracovat s obcí?

 

Titul je udělován s dobou platnosti 2 roky.