V pátek 19. června 2015 v době od 9.00 do 11.30 h proběhl V Bruntále na náměstí Míru 3. ročník Tradičního turnaje žáků 4. a 5. tříd bruntálských základních škol ve vybíjené. Akci, která zahajovala oficiální program oslav Dnů města Bruntálu pořádala Základní škola Petrin z finanční dotace Města Bruntál  a Spolku rodičů a přátel Petrina.

Základní školy AMOS, Cihelní, Jesenická, Okružní, Rýmařovská a Školní sestavily celkem šest družstev, která se mezi sebou utkala ve dvou skupinách a následných soubojích o konečné umístění. 

Turnaj slavnostně zahájil místostarosta města pan Ing. Libor Unverdorben a po něm promluvila k mladým sportovcům ředitelka pořádající školy a zároveň autorka myšlenky této akce paní PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

Konečné pořadí: 1. - ZŠ Okružní, 2. - ZŠ Cihelní, 3. – ZŠ Rýmařovská, 4. – ZŠ Jesenická, 5. – ZŠ Školní - Petrin, 6. – ZŠ AMOS.

Závěrečné vyhlášení proběhlo za hojné účasti zástupců sdělovacích prostředků. Všechna družstva obdržela diplomy, sladké odměny a občerstvení. Družstva na prvních třech místech získala navíc poháry, medaile a drobné věcné ceny. 

Organizační tým ve složení Mgr. Zuzana Procházková, Zuzana Svobodová  a Mgr. Karel Mašlík děkuje všem níže uvedeným osobám a institucím, které mají zásluhu na realizaci turnaje:

Rada Města Bruntálu v čele se starostou Ing. Petrem Rysem MBA a místostarosty p. Vladimírem Jedličkou a Ing. Liborem Unverdorbenem
Komise Rady Města Bruntálu pro tělovýchovu a sport v čele s Ing. Václavem Moresem
Vedoucí oddělení kultury Mgr. Alena Pajkošová
Spolek rodičů a přátel Petrina v čele s jeho předsedou p. Zdeňkem Vackem
Ředitelka Základní školy Školní 2 - Petrin PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, její zástupkyně Mgr. Olga Tonnerová a učitelé pořádající školy
Ředitel Základní školy Okružní Mgr. Leoš Sekanina ( zapůjčení technického materiálu - mantinely )
Ředitelky a ředitelé zúčastněných základních škol 
Učitelé, trenéři a rozhodčí ze zúčastněných základních škol
Technické služby Bruntál, s.r.o.
Městská policie Bruntál
Městské informační centrum Bruntál
Ing. Josef Petrík, autodoprava
Mgr. Dagmar Pachutová, zdravotní služba
Žáci a žákyně 9. ročníku pořádající školy a jejich třídní učitel Ing. Karel Holba
Mladí sportovci zúčastněných škol
Zástupci sdělovacích prostředků
Diváci a fanoušci

 

Fotogalerie >>> (foto František Kučera)