Vážení rodiče, zákonní zástupci,

všechny Vás srdečně zdravím krátce před zahájením školního roku 2021/2022 a věřím, že jste si Vy i Vaše-naše děti o prázdninách odpočinuli.

Ráda bych Vás seznámila se závaznými pravidly, které budeme v následujícím období dle nařízení ministerstva školství všichni dodržovat.

Vážení rodiče, přečtěte si prosím pozorně všechna opatření v přiloženém dokumentu a v případě dalších dotazů se obracejte na mě prostřednictvím Školy Online, telefonicky, nebo e-mailem.

Děkuji Vám všem za vzájemnou toleranci a respekt a přeji pevné zdraví a veselé dny

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, MBA, ředitelka školy

I. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 
a


b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky


Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách:

MŠMT - Instruktážní video - Jak testovat děti ve škole

https://youtu.be/BmDnd140UH4