V úterý 21. března byla naše škola otevřena veřejnosti, abychom mohli ukázat naše krásné prostory a vybavení. Také si budoucí prvňáčci společně s rodiči pohráli v dílnách, které pro ně naši pedagogové pečlivě připravili.

Eva Janyšková

 

Fotogalerie >>> 

 

Od 1. listopadu 2016 je naše škola zapojena do projektu „Cesta příběhů“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Obsahem projektu je mimoškolní čtenářský klub pro žáky a žákyně druhého stupně s doprovodnými programy na podporu čtenářství.

V rámci projektu škola získá nové knížky do školní knihovny a další pomůcky.

Projekt potrvá do 31. října 2019.

Realizátorem projektu je Labyrint Brno, z.s., partnerem projektu je Celé Česko čte dětem o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Minulý týden proběhl v prostorách naší školy již tradiční VÁNOČNÍ JARMARK. Účast byla letos rekordní, zájem rodičů nám udělal velikou radost. Návštěvníci se mohli potěšit bohatým kulturním programem dětí z naší i mateřské školy. 

Vánočních dílen byla letos také velká nabídka a děti si v nich vyrobily spoustu krásných předmětů. Na prodej byly také vánoční hvězdy, utržené peníze šly rovnou na pomoc nemocným dětem do olomoucké nemocnice. 

Celá akce se nesla v příjemném adventním rozpoložení, které doufáme, v nás všech přetrvá až do Vánoc. 

Děkujeme všem dětem, učitelům, pracovníkům školy a návštěvníkům a přejeme krásné prožití svátků. 

Janyšková, Voksová

 

Fotogalerie >>>

 

 

A nebyla to hvězda obyčejná. Byla krásná, červená, plná lásky a pochopení. Tak jak to má být v čase vánočním. 

Nikdo nikdy neví, co mu osud do cesty postaví. S čím se bude muset potýkat a co ho raní.  Rodiče a děti Dětské kliniky hemato-onkologického oddělení v Olomouci by mohli vyprávět. Příběhů zde vyslechnete mnoho. Tiše doufáte, že každý dopadne dobře. Léčí se tu totiž děti s poruchou krvetvorby od těch zdánlivě banálních až do těch těžkých jako je leukémie.

A možná se ptáte, jak jim pomoci? Na Petrině to děti, rodiče i učitelé vědí. Stačí málo. Připojit se do prodeje vánoční hvězdy, kdy výtěžek jde na konto Šance v Olomouci. Šance je občanské  sdružení v Olomouci, které těmto malým pacientům pomáhá. Na Petrině se tak stalo 15.12. 2016 při Vánočním jarmarku.

Podařilo se prodat díky iniciativě dětí všechny malé i velké kytičky. Ti, co si je domů odnášeli, věděli, že je to kytička vzácná, protože pomáhá. Pomáhá těm, kteří to potřebují. 

Děkujeme všem, kteří nám s prodejem pomohli a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017!

 

Mgr. Šárka Bradová