Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová, zmírňující opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Tato opatření jsou platná od 30. 11. 2020 a týkají se žáků prvního i druhého stupně ZŠ a jejich vyučujících.

Návrhy rozpočtů na rok 2021 a SDV 2022, 2023 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Bruntál:

https://www.mubruntal.cz/prispevkove-organizace/os-54803/p1=82124

 

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75 s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes na brífinku v Poslanecké sněmovně představil ministr školství nový model výuky pro žáky přípravné třídy a prvních a druhých ročníků. Žáci těchto tříd se dle jeho vyjádření vrátí do škol dne 18.11. 2020. Výuka bude probíhat v rouškách (dvě vlastní roušky na den), třídy budou stále větrány (teplé oblečení), v provozu bude školní družina i  školní jídelna. Výuka zpěvu a tělesné výchovy nebude realizována, tělesná výchova pouze ve venkovních prostorách. Při výuce bude dbáno na striktní homogenitu tříd. Třídy budou vyučovány celé, ne ve skupinách. Připravte se prosím na tyto podmínky. Případné dotazy ráda zodpovím.

Vážení rodiče, moc se na Vaše děti těšíme a budeme připraveni!

Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě nově přijatých informací z MŠMT Vám sděluji, že pokud budete mít zájem o stravování Vašich dětí ve školní jídelně, je to možné. Upozorňuji však na to, že Vám byla strava automaticky odhlášena a proto je nutné si ji v případě zájmu telefonicky nebo sms zprávou objednat u vedoucí školní jídelny. Žáci mohou přicházet na oběd po ukončení online výuky nebo v pauze mezi jednotlivými hodinami a to vždy v čase od 11.30 do 14.00 hodin. Žáci musí přicházet do budovy v rouškách, dodržovat 1,5 m rozestupy, hygienické předpisy a po zkonzumování jídla ihned opustit jídelnu a budovu školy.

S přáním hezkého dne

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy