Vážení rodiče, zákonnní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví  na území České republiky nouzový stav, rozhodla o přijetí těchto krizových opatření:

- Omezuje se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol a školních družin podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Znamená to, že od zítřka 14.10. 2020 do neděle 1.11. 2020 bude škola uzavřena. Výuka bude probíhat distančně. Školní stravování nebude poskytováno, obědy budou všem automaticky odhlášeny. Sledujte prosím pečlivě naše webové stránky a školu OnLine pro kontrolu rozvrhů online výuky a nových informací. Formuláře na žádost o ošetřovné člena rodiny si vyzvedněte na recepci školy. Komunikujte prosím s pedagogy. Připomínám zákonnou povinnost distanční výuky. Opatrujte námi zapůjčená zařízení jako oko v hlavě, jejich cena je vysoká. Při jakékoliv nesrovnalosti, kterou se Vám nepodaří vyřešit s pedagogy kontaktujte prosím neprodleně mě. 

Děkuji všem, že respektujete daná opatření a pravidla a držím nám všem pěsti, abychom to ve zdraví přestáli. 

S přáním pozitivních dní

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegyně, kolegové, milí žáci

oznamuji Vám tímto, že vzhledem k doporučení ministra zdravotnictví k situaci pandemie COVID-19, vyhlašuji v pátek dne 25.9. 2020 ředitelské volno.

S přáním pevného zdraví

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka
Základní škola Bruntál, Školní 2       

 

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020

8:00zahájení v jednotlivých třídách (žáci 1.tříd mohou mít první školní den doprovod příbuzných. Jednoho žáka mohou doprovodit max. dvě osoby.)

9:00 - třídní schůzky pro rodiče prvňáčků (děti si na dobu TS převezme paní vychovatelka)

10:00 - ukončení vyučování

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: ranní družina od 6:00, odpolední družina do 16:00.

OBĚDY se budou vydávat 1.9.2020 od 10:00 do 11:00.

 

Těšíme se na Vás :-)

 

Rada města na svém jednání dne 27. 5. 2020 přijala následující usensení, kterým ruší bod č. I. usnesení č. 1385/11MR/2020, kterým byl ředitelům PO (škol a školských žařízení) udělen pokyn přerušit z důvodu ochrany zdraví od 14. 3. 2020 poskytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti a současně ukládá ředitelům škol a školských zařízení zohlednit zvýšené finanční náklady na dezinfekci pronajímaných prostor.

Sdělujeme, že nadále platí usnesení rady města ze dne 13.03.2020 o neposkytování sportovišť, učeben a jiných nebytových prostor veřejnosti.