Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ráda bych Vám tímto poděkovala za péči, kterou věnujete dětem při realizaci distančního vzdělávání. Věřím, že to mnohdy není lehké, ale věřte, že se všichni pedagogové naší školy snaží ze všech sil jim nový způsob výuky co nejvíce usnadnit. Třídní učitelé měli za úkol Vás, rodiče žáků prvního stupně, oslovit s dotazem, zda Vaše děti opět začnou od 25. 5. 2020 chodit do školy.

Chtěla bych Vám v souvislosti s tím, a nejen s tím, stručně odpovědět na dotazy, které nám často pokládáte.

Projekt byl vypracován pro rok 2019. Zúčastnili se ho žáci tří základních škol. Celkem deset tříd našeho města. To je tedy asi přibližně 100 dětí. Spolu se svými učiteli procházeli pomocí počítačové prezentace domy ve městě Bruntál. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí. K čemu domy dříve sloužily, co v nich bylo umístěno, čemu slouží dnes.

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít na ZŠ Bruntál, Školní 2 přípravnou třídu, jejíž třídní učitelkou bude Mgr. Ivana Opělová

Do přípravné třídy budou začleněny děti, které jsou v posledním roce před zahájením školní docházky, při zápisu jim byl doporučen odklad školní docházky. Velkou výhodou přípravné třídy je snížený počet dětí ve třídě (max. 15), individuální přístup ke každému dítěti, úzká spolupráce se speciálním pedagogem Mgr. Zdeňkou Malou, případně přítomnost asistenta pedagoga.

V době nařízené karantény bude kancelář naší školy uzavřena.

V případě nutnosti kontaktujte paní sekretářku na mobilním čísle 608 518 564 v době od 8 hodin do 10 hodin.

Žádost o ošetřovné je možné vyzvednout na recepci školy v době od 8 hodin do 10 hodin.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová,
ředitelka školy

 

 

 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav.

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na základních školách.

S účinností od 13. 2020 do 27. 3. 2020 je Základní škola Bruntál, Školní 2 uzavřena.

Po stejnou dobu je přerušený i provoz jídelny ZŠ.

O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Po uvedenou dobu je omezen provoz recepce ve všední dny od 8:00 do 10:00.

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Bruntále 13. 3. 2020.                                                                 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka ZŠ