Vážení rodiče,
 
v případě, že chcete čerpat ošetřovné (tzv. paragraf) z důvodu uzavření školy, podle máte podle zákona na tuto dávku nemocenského pojištění nárok (týká se dětí do 10ti let).
 
Informace ze stránek ČSSZ:
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B. tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli.
 
V případě, že máte zájem o uvedené potvrzení, kontaktujte kancelář školy v době od 8 do 12 hodin na čísle 553 831 167.
 
 
 
 

 

Ani céčka nechyběla v letošním roce 2020 na již osmém reprezentačním plese Petrina v tematických 80sátkách RETRO. Cesta k příchodovým dveřím byla jemně osvícena a hned při vstupu byla možná prohlídka muzea s dobovými retro předměty 80-tých let. Program se zajímavě prolínal od módní přehlídky, až do cvičebních úborů a také zapojení hostů plesu do výuky tance.

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI