Už brzy po půl osmé se žáci nedočkavě 19. prosince schází ve svých třídách. Místo vyučování si mnohé třídní kolektivy připravily vlastní program.  

Společně se pak všichni sešli v jídelně, kde je přivítal rozsvícený vánoční stromeček a také ti, kteří si pod vedením svých učitelů připravili pro své spolužáky vystoupení.  A tak jsme se mohli potěšit vánočními koledami, rejem sněhuláků i sólovým zpěvem.  Téměř hodinový kulturní program nemohl být zakončen jinak než tradičně  – společně jsme si zazpívali vánoční koledy a popřáli krásný rok 2015.

 

Mgr. Alice Pospíšilová

 

Fotogalerie >>>

 

 

Krátce před vánočními svátky dne 18. prosince se v odpoledních hodinách znovu otevřely pro veřejnost všechny prostory naší školy. Naposledy tomu bylo při dobývání pevnosti Petrin 29. 11. 2014. 

Tentokrát vánočně vyzdobené chodby, třídy a posluchárny lákaly ty nejmenší zájemce o studium na naší škole.  Všichni žáci i učitelé se na tento den připravovali pečlivě – napekli perníčky, vytvořili krásná vánoční přání, upletli náramky štěstí nebo připravili vánoční ozdoby z vizovického těsta. Děti doprovázené rodiči procházely provoněnými místnostmi, kde si mohly vytvořit v dílnách drobné dárečky a zakoupit výrobky našich žáků. Závěrečné pásmo tanců a písní dětí ve školní jídelně vyvrcholilo rozsvícením vánočního stromečku.

Všichni se rozcházeli do svých domovů s pocitem klidu a pohody. Ať nás všechny provází i v příštím roce!

 

Mgr. Alice Pospíšilová

 

Fotogalerie >>>

 

 

Všichni zájemci měli v sobotu 29. listopadu jedinečnou možnost prohlédnout si všechny prostory nově rekonstruované historické budovy, která se nově stává multifunkčním centrem vzdělanosti, kultury a volného času.

Celý den, který proběhl jako netradiční Den otevřených dveří, se nesl ve znamení zábavné soutěže Dobytí pevnosti Petrin, nikoli náhodou podobné světoznámé televizní soutěži, kde byla dobývána francouzská pevnost Boyard.

Už při vstupu do Petrina všichni zájemci obdrželi průvodní soutěžní kartu, do které jim byly zaznamenávány indicie, získané na jednotlivých stanovištích. Netradiční formou tak mohli děti i dospělí navštívit všechny instituce, které nyní v budově Petrina sídlí. Na soutěžních místech v mateřské škole, středisku volného času, knihovně i v základní škole pak prokazovali svůj důmysl, zručnost a znalosti při plnění soutěžních úkolů a získávání indicií a razítek na průvodní kartu. Nechyběl například ani důkaz odvahy při lovení indicie mezi červy ve stanici mladých přírodovědců. Odměnou všem za to byl nejen účastnický list, ale i sladké dobroty v cíli celé soutěže.

Celá soutěž byla ozdobena mnoha doprovodnými akcemi, které probíhaly v průběhu celého dne v prostorách základní školy. Snad nejzajímavější jistě byla soutěž o nejlepší koláč Petrina.

Maminky, babičky, prostě každý, kdo měl zájem, mohl prezentovat své pekařské umění a ucházet se o tuto trofej. Patnáct různorodých výrobků, koláčů, buchet i dortů pak hodnotila pětičlenná komise pod vedením starosty města. Ta vybrala nejchutnější plněnou buchtu a současně dala povel k hromadnému mlsání. Všichni tak mohli soutěžní výrobky nejen shlédnout, ale i ochutnat.

Bohatý byl také průvodní kulturní program probíhající po celý den v jídelně školy. Vystoupili zde tanečníci, zpěváci i místní hudební skupiny. Pro milovníky klidnější zábavy byla připravena bohatá burza knih, která obsahovala opravdu zajímavé tituly ze všech oblastí literatury.

Postaráno bylo také o žaludky návštěvníků. Guláš, párky v rohlíku a další bohaté občerstvení v improvizovaném bufetu uspokojily chuť i hlad všech účastníků tohoto neobvyklého Dne otevřených dveří.

Obrovské poděkování za krásně strávenou sobotu ve zdech „pevnosti Petrin“ patří všem obětavým organizátorům. Sdružení rodičů a přátel Petrina dokázalo pro společný cíl nadchnout pracovníky knihovny, mateřské školy, střediska volného času i učitele základní školy. 

Možná tak byla založena nová tradice této společné akce, možná i tato netradiční forma vzbudila další zájem rodičů i dětí o vše, co se na Petrinu děje a do budoucna dít bude. Více než 800 účastníků Dobytí pevnosti Petrin mnohé naznačuje.

Mgr. Pavla Schneiderová

 

Fotogalerie >>>

 

 

Velmi Vás zdravím, 

dovolte mi, abych jménem všech zaměstnanců a žáků naší školy poděkovala Spolku rodičů a přátel Petrina a ostatním podílejícím se organizacím za realizaci projektu Dobytí pevnosti Petrin.

Velmi si vážíme toho, že jste se jako rodiče žáků naší školy – tedy „naši rodiče“  :-) zapojili do propagace Petrina a existence Vašeho spolku tím začala naplňovat svůj veliký význam. 

Těšíme se na další Vámi pořádané úspěšné akce pro naši školu.

Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

 

Zaposlouchejte se do zajímavé reportáže redaktorky zpravodajství Českého rozhlasu Mgr. Petry Štrymplové...

bruntal-kk-petrin-arepo.mp3