Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Bruntál: https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/p1=82113

Střednědobé výhledy příspěvkových organizací města Bruntál: https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/p1=82113

 

Vážení rodiče,

dne 14. ledna 2020 se uskuteční třídní schůzky a následné konzultace za 1. pololetí školního roku 2019/2020.
1. stupeň: 15:00 - 16:30 hodin
2. stupeň: 15:30 - 17:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni:-)

 

Letošní jarmark proběhl v prostorách naší školy 10. prosince. Jako již tradičně jsme jej zahájili kulturním programem, na němž se podílely nejen děti naší školy, ale i naší mateřské školky. Program byl moc hezky připraven, sklidili jsme za něj samou chválu.

V loňském roce Petrin navázal spolupráci se školou v partnerském městě Casttelarano. Dvě pedagožky Mgr. Michaela Mikulková a Mgr. Sára Černá společně s ředitelkou školy PhDr. Mgr. Milenou Zatloukalovou vyjely na pracovní stáž do partnerského města v Itálii. Tématem projektu bylo nastavení spolupráce v oblasti školství s partnerským městem Castellarano.

https://www.mubruntal.cz/zakon-c-250-2000-sb-o-rozpoctovych-pravidlech-uzemnich-rozpoctu/ds-45076/p1=82113