ANGLIČTINA SUPER NATURE NA NAŠÍ ZŠ PRO VŠECHNY ŽÁKY

1. a 2. tříd

 

Co nabízí Super-Nature dětem?

Rodiče si mohou být jistí, že kurz Super-Nature jejich dětem nabízí ucelenou, interaktivní angličtinu, založenou na spoustě zážitků. Lekce jsou koncipovány tak, že žáky motivují ke skupinové spolupráci, podporují jejich sebevyjádření a zvyšují kapacitu jejich paměti. Děti jsou zapojovány do aktivit, které jsou přiměřené jejich věku a přirozeně je motivují používat angličtinu při učení se o přírodě, ekologii, zvířatech, rostlinách a o světě okolo.

Pro tento kurz jsou speciálně vytvořeny originální nahrávky, které děti poslouchají a podle nichž zpívají. Živé melodie a zábavné texty jsou navrženy tak, aby podnítily dětskou představivost a podpořily hravou formu výuky angličtiny. Poslech takových hudebních nahrávek rovněž napomáhá upevnění slovní zásoby.

Program Super-Nature je kvalitní a výuka probíhá v prostředí, které děti motivuje a umožňuje jim si angličtinu užít. Kurz byl vytvořen zkušenými pedagogy a lingvisty, kteří se specializují na výukové metody, jež nejen rozšiřují znalosti dětí, ale podněcují i jejich sebeúctu.

 

 

www.supernature.cz

 

Rekonstrukce kulturní památky Petrin se blíží do své závěrečné fáze a nové prostory nám již brzy budou plně sloužit. 

Práce běží ve všech částech budovy, včetně vnějšího pláště, Petrin tak bude vypadat hezky nejen zevnitř, ale i zvenku. Především však prostory budou účelně využity, přičemž od samého začátku byly rekonstruovány s ohledem na budoucí potřeby všech uživatelů, naší školu samozřejmě nevyjímaje. 

Zhotovitel usilovně pracuje na dokončení hlavních vstupních prostor, takže vstup pro děti i všechny ostatní bude opět funkční ze strany Školní ulice. Novinkou bude prosklený výtah, jehož hlavním účelem je zajištění bezbariérového přístupu do všech nadzemních částí budovy, v novém hávu bude školní jídelna, ale největší změnou bude elektronicky ovládaný systém přístupu do jednotlivých tříd školy. Díky tomu, že každý žák bude vybaven vlastní čipovou kartou, zaznamenávající vstupy do tříd, bude se jednat o určitou formu elektronické třídní knihy. 

Prioritou je, aby v opravených prostorách mohly začít fungovat už od 1. září základní škola a mateřská škola, o něco později se na Petrin přestěhuje také Středisko volného času Bruntál a Městská knihovna Bruntál. 

Projekt "Rekonstrukce kulturní památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále" je realizován díky spolufinancování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a z rozpočtu města Bruntálu. 

Další informace o realizaci projektu se lze dočíst v městských novinách Náš domov a na webu města www.mubruntal.cz.

Bc. Michal Kafura
Bc. Jiří Ondrášek

 

 

 

 

Dne 27.května 2014 proběhl v městském parku a okolí 2. ročník branně – vědomostního závodu s názvem Aliante Petrin. Jak už název napovídá, hlavním pořadatelem byla naše škola - letos s rekordní účastí 52 dětí z 5 bruntálských škol. Závodily smíšené čtyřčlenné hlídky, které kromě čtyřkilometrového vytrvalostního běhu musely absolvovat devět stanovišť, které závodníky řádně prověřily. Zdravověda, střelba ze vzduchovky, lezení na laně, hod granátem, topografie, dopravní výchova, dovednostní jízda na kole, práce s internetem – to vše děti během dlouhé trasy plnily a plnily velmi dobře. V náročné konkurenci se neztratila ani naše škola, právě naopak. V obou kategoriích – mladší i starší – vybojovali naši borci za vítězným gymnáziem vždy druhá místa a přináší tak k nám na školu dva krásné poháry. Poděkování ale patří všem zúčastněným dětem za obrovskou snahu, všem pořadatelům za výborně zvládnutou akci a městu Bruntál za podporu a dotaci tomuto projektu. Nezbývá než doufat, že i příští ročník dopadne stejně úspěšně, třeba i s ještě větším počtem zúčastněných.

Soupiska našich stříbrných štafet

Kategorie mladší:

Valérie Zbořilová
Karolína Mohslerová
Tomáš Hamrle
Martin Král

Kategorie starší:

Kateřina Wernerová
Kateřina Chlubná
David Volek
Marcel Janáček

 

Mgr. Michal Dufek

 

 

Fotogalerie >>>

Video >>>

 

 

V úterý 27.5.2014 bude kancelář školy a účtárna školy uzavřena z důvodu školení.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Dne 27. května 2014 se uskuteční třídní schůzky a konzultace rodičů za 4. čtvrtletí školního roku 2013/2014.

1.stupeň: 15.00 - 16.30 hodin

2.stupeň: 15.30 - 17.00 hodin