Dne 27. května 2014 se uskuteční třídní schůzky a konzultace rodičů za 4. čtvrtletí školního roku 2013/2014.

1.stupeň: 15.00 - 16.30 hodin

2.stupeň: 15.30 - 17.00 hodin

Halasný pokřik a radostné výskání se ozývalo z tělocvičny naší školy ve středu 26. února odpoledne. Probíhala zde první hodina Školy nanečisto, kterou paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík zorganizovali pro své budoucí prvňáčky. 

Celkem přišlo téměř třicet dětí i se svými rodiči a prarodiči, a tak byl doslova „plný sál“. Malí předškoláci se netajili zvědavostí, co pro ně učitelé nachystali, a podle jejich bezprostředních reakcí jistě  nebyli zklamáni. 

Škola nanečisto chce v pěti hodinách ( každý měsíc probíhá jedna ) seznámit naše budoucí žáky se školou jako takovou a s různými výukovými činnostmi, které probíhají zábavnou formou. V neposlední řadě jde však také o to, aby se děti z různých mateřských škol poznaly se svými budoucími učiteli i mezi sebou navzájem.

První hodina tedy byla sportovní. Hrály se honičky, různé říkankové hry nebo třeba Na rybičky a rybáře . Jednoznačně největší úspěch však sklidila Opičí dráha se spoustou atrakcí. Jen namátkou – byly zde kruhy, žebřiny, skluzavka, kop na bránu, hod na minikoš, prolézání „tunelem“ a mnoho dalších činností. 

Malí sportovci prokázali své schopnosti a byli za to na konci hodiny řádně odměněni. Kromě drobné sladké odměny na ně čekalo slavnostní předání Průkazu předškoláčka a v něm první razítko za splnění všech úkolů. 

Sportovní odpoledne proběhlo v uvolněné atmosféře a my se už těšíme na další hodinu Školy nanečisto, která proběhne v měsíci březnu. Termín bude včas upřesněn.  

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

Fotogalerie >>>

 

Z venkovního prostředí teplotně nadprůměrného měsíce února přichází malý předškoláček se svými rodiči před bílé dveře zářící novotou. Snad trochu rozechvělý vstupuje dovnitř a rázem se ocitá v pravé Zimní pohádce. Rampouchy, sněhové vločky, sněhuláčci, sněžní andílci, děti v pestrobarevných vlněných čepicích, a nakonec i sama Sněhová královna. Očka malého hrdiny se rozzáří. Už tuší, že se mu tu bude líbit. 

Taková výzdoba čekala na budoucí prvňáčky, kteří přišli v pátek 14. a v sobotu 15. února k zápisu do nově opravených prostor na Petrině. Navzdory mrazivým motivům na zdech a nástěnkách se jim dostalo vřelého přijetí od všech paní učitelek a pánů učitelů, nevyjímaje vedení školy. Srdce našich pedagogů rozhodně chladná nejsou.  

Malí školáčci byli velmi šikovní a ve většině případů prokázali schopnosti a dovednosti, které by je opravňovaly nastoupit do první třídy třeba hned. Budou si však muset ještě pár měsíců počkat. Doufám, že se těší stejně tak jako my učitelé. A abychom jim čekání ukrátili, připravili jsme pro ně Školu nanečisto. První hodina začíná už ve středu 26.2. od 15.30 h v naší tělocvičně. Paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík připravili pro děti spoustu zábavy a her, které je rozhodně nezklamou. 

Tak brzy na viděnou  ! :-)

Mgr. Karel Mašlík, třídní učitel

Fotogalerie >>>

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

1

Přijat/a

16

Přijat/a

2

Přijat/a

17

Přijat/a

3

Přijat/a

18

Přijat/a

4

Přijat/a

19

Přijat/a

5

Přijat/a

20

Přijat/a

6

Přijat/a

21

Přijat/a

7

Přijat/a

22

Přijat/a

8

Přijat/a

23

Přijat/a

9

Přijat/a

24

Přijat/a

10

Přijat/a

25

Přijat/a

11

Přijat/a

26

Přijat/a

12

Přijat/a

27

Přijat/a

13

Přijat/a

28

Přijat/a

14

Přijat/a

29

Přijat/a

15

Přijat/a

30

Přijat/a

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1. třídy z důvodu stěhování apod.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 19. 2. 2014 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 19. 2. 2014 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

Dočasná změna telefonních čísel:

ředitelka školy - 553 821 166

kancelář školy - 553 821 167 

účtárna školy - 553 821 168

jídelna - 553 821 171