Jako již tradičně, i letos proběhl na naší škole den otevřených dveří. Děti, které přivedly své rodiče, se mohly podívat do všech našich krásně zrekonstruovaných učeben, mohly si vyzkoušet fyzikální i chemické pokusy, práci s PC i hodinu angličtiny. Vyrobily si loutky ve školní družině, ve školním klubu se občerstvily vlastnoručně vyrobenými jednohubkami a také zhlédly kousek z představení Budulínek v podání našeho úspěšného školního dramatického kroužku.

Všem, kteří se k nám přišli podívat, děkujeme, a nejenom je, ale i Vás ostatní srdečně zveme k zápisu dětí do prvních tříd. 

Kolektiv pedagogů Petrina

 

 

 

Tradice je krásná a důležitá věc v našich životech. O Vánocích toto platí mnohonásobně a o naší škole také, protože jsme se i letos dočkali právě tradičních Vánoc na naší škole v podobě jarmarku.

V tomto roce jsme započali velmi milou novinku a to spolupráci s našimi petrinskými školkáčky. Ti se zapojili nejen kulturně, ale také si přichystali vlastní dílny a občerstvení. Byli velmi šikovní, děkujeme jim za roztomilé vstupy. Těšíme se a doufáme, že se se všemi dětmi setkáme u zápisu do naší školy.

Školní děti z Petrina odvedly také jako vždy perfektní práci, stejně tak kolegové. Nádherně vyzdobená škola, ve které znějí koledy, perfektně připravené díly, jedinečný kulturní program, spousta skvělých výrobků k prodeji, to vše harmonicky sladěno jako by ve vánočním balíčku s názvem Petrin.

Děkujeme všem za skvěle odvedenou práci a těšíme se na příští ročníky našeho jarmarku.

Organizátorky Eva Janyšková a Markéta Voksová

 

Fotogalerie >>>

 

 

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že ředitelka školy vyhlašuje dle § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon) ředitelské volno na pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2015 z organizačních důvodů.

 

 

 

I.A

Mgr. Ludmila Závodná

 

Příjmení

Jméno

1.

Bandyová

Katrin

2.

Bilík

Lukáš

3.

Brzobohatý

Štěpán

4.

Didi

Viliam

5.

Ďurišová

Liliana

6.

Foltin

Šimon

7.

Gogová

Nikola

8.

Gybas

Vojtěch

9.

Haj Ibrahim

Baland

10.

Haj Ibrahim

Contelisa

11.

Hodáňová

Kristýna

12.

Holub

Štěpán

13.

Horáčková

Vendula

14.

Kalová

Kateřina

15.

Kalužová

Barbora

16.

Lenz

Nikolas

17.

Navrátilová

Adriana

18.

Netušilová

Miroslava

19.

Pištol

Dominik

20.

Šmaterová

Karolína

21.

Šnajnar

Jaroslav

22.

Válek

David

 

 

I.B

Mgr. Ivana Mičkerová

 

Příjmení

Jméno

1.

Čapek

Adam

2.

Čurejová

Darina

3.

Dvořáková

Julie

4.

Holeček

Marek

5.

Holečková

Aneta

6.

Kala

Milan

7.

Kalašová

Eliška

8.

Karajannis

Adam

9.

Kolda

Vojtěch

10.

Kováčová

Marie

11.

Ovšáková

Bára

12.

Perďochová

Karolína

13.

Prýgl

Jakub

14.

Veigl

Michael

15.

Vilášek

Ondřej

16.

Virág

Robert

17.

Závodská

Natálie

18.

Žíla

Bartoloměj

19.

Žíla

Jaromír

 

 

V pátek 19. června 2015 v době od 9.00 do 11.30 h proběhl V Bruntále na náměstí Míru 3. ročník Tradičního turnaje žáků 4. a 5. tříd bruntálských základních škol ve vybíjené. Akci, která zahajovala oficiální program oslav Dnů města Bruntálu pořádala Základní škola Petrin z finanční dotace Města Bruntál  a Spolku rodičů a přátel Petrina.

Základní školy AMOS, Cihelní, Jesenická, Okružní, Rýmařovská a Školní sestavily celkem šest družstev, která se mezi sebou utkala ve dvou skupinách a následných soubojích o konečné umístění. 

Turnaj slavnostně zahájil místostarosta města pan Ing. Libor Unverdorben a po něm promluvila k mladým sportovcům ředitelka pořádající školy a zároveň autorka myšlenky této akce paní PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

Konečné pořadí: 1. - ZŠ Okružní, 2. - ZŠ Cihelní, 3. – ZŠ Rýmařovská, 4. – ZŠ Jesenická, 5. – ZŠ Školní - Petrin, 6. – ZŠ AMOS.

Závěrečné vyhlášení proběhlo za hojné účasti zástupců sdělovacích prostředků. Všechna družstva obdržela diplomy, sladké odměny a občerstvení. Družstva na prvních třech místech získala navíc poháry, medaile a drobné věcné ceny. 

Organizační tým ve složení Mgr. Zuzana Procházková, Zuzana Svobodová  a Mgr. Karel Mašlík děkuje všem níže uvedeným osobám a institucím, které mají zásluhu na realizaci turnaje:

Rada Města Bruntálu v čele se starostou Ing. Petrem Rysem MBA a místostarosty p. Vladimírem Jedličkou a Ing. Liborem Unverdorbenem
Komise Rady Města Bruntálu pro tělovýchovu a sport v čele s Ing. Václavem Moresem
Vedoucí oddělení kultury Mgr. Alena Pajkošová
Spolek rodičů a přátel Petrina v čele s jeho předsedou p. Zdeňkem Vackem
Ředitelka Základní školy Školní 2 - Petrin PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, její zástupkyně Mgr. Olga Tonnerová a učitelé pořádající školy
Ředitel Základní školy Okružní Mgr. Leoš Sekanina ( zapůjčení technického materiálu - mantinely )
Ředitelky a ředitelé zúčastněných základních škol 
Učitelé, trenéři a rozhodčí ze zúčastněných základních škol
Technické služby Bruntál, s.r.o.
Městská policie Bruntál
Městské informační centrum Bruntál
Ing. Josef Petrík, autodoprava
Mgr. Dagmar Pachutová, zdravotní služba
Žáci a žákyně 9. ročníku pořádající školy a jejich třídní učitel Ing. Karel Holba
Mladí sportovci zúčastněných škol
Zástupci sdělovacích prostředků
Diváci a fanoušci

 

Fotogalerie >>> (foto František Kučera)