Z důvodu rekonstrukce druhé části budovy dochází ke změně hlavního vstupu do budovy školy od 10.2.2014 do 31.8.2014!!! 

Vstup do budovy školy bude možný z nám. 1. máje... (náměstí se nachází mezi pivnicí Jesenka, Jídelnou Fojtů a barem Nikita)

Pohledy na připravovaný vstup:

 

V pátek 24. ledna 2014 se konal II. reprezentační ples naší školy v Kulturním středisku Bruntál. 

Celým večer nás provázela vynikající cimbálová kapela Lália z Velkých Bílovic a také rocková kapela Mistr Bamboos. Program plesu slavnostně zahájil starosta města Bruntál pan Ing. Petr Rys, MBA a ředitelka školy paní PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. Následovalo předtančení studenty Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, dále se představila taneční skupina Stonožka s několika nádhernými vystoupeními a nechybělo také velmi zajímavé vystoupení orientálních tanečnic z taneční skupiny DAMBRA. Bohatá tombola nabídla více než 150 hodnotných cen, za což děkujeme všem našim sponzorům. Půlnoc však patřila všem "petriňákům"! Hymnu naší školy si všichni přítomní zazpívali v doprovodu hudební kapely Mistr Bamboos. 

Večer plný tanečních kreací, výborné muziky, nálady a přátelských setkání - to byl letošní ples naší školy:-)

A my se již nyní společně s vámi těšíme na III. reprezentační ples, který vám přinese ... nechte se překvapit:-)

Fotogalerie >>> 

 

Školní poradenské pracoviště při ZŠ Školní 2, Bruntál připravuje pro děti předškolního věku  10-ti hodinový kurz za spoluúčasti rodiny Kurz rodičů a předškolních dětí.
Kurz probíhá ve skupince 10 dětí s rodiči 1x týdně po dobu 1 hodiny – celkem 10 setkání.

Cílem skupin je rozvoj jednotlivých  schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání.

Podstatou kurzu je navození  příjemné atmosféry, v níž se dítě může uvolnit cítit se dobře. V průběhu hodiny se dbá na dodržování pravidel, s nimiž jsou děti seznámeny hned na první hodině.

Kurz seznamuje rodiče s problematikou přípravy dětí na školní  docházku, se snížením rizika školního neúspěchu, s možnostmi spoluúčasti a zapojení rodiny.

Pokud budete mít o kurz  pro své děti zájem či potřebujete více informací, kontaktujte  mne osobně,  nebo na tel čísle 604821599.

Mgr.Zdeňka Malá
školní speciální pedagog
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

CO BY  MĚLO  UMĚT  DÍTĚ,  KTERÉ  JDE  V  ZÁŘÍ  DO   ŠKOLY?

• správně vyslovovat všechny hlásky 
• vyřídit jednoduchý vzkaz  
• vydržet pracovat na zadaném úkolu alespoň 15 minut, úkol dokončit  
• recitovat básničku, zpívat písničku  
• vědět, jak se jmenuje, kolik mu je let a kde bydlí
• držet správně tužku, netlačit
• vybarvovat jednoduché tvary bez většího přetahování
• vystřihovat jednoduché tvary
• dodržovat hygienu, jíst příborem
• pozdravit, poprosit, poděkovat
• samostatně se obléct, zapnout knoflíky, zavázat boty
• orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
• poznat a pojmenovat základní barvy
• poznat, kde je víc a kde míň
• sluchem identifikovat první hlásku ve slově

 

Dne 17.12. se konal na naší škole 1. ročník běhu do schodů nazvaný „Petrinské schody“. Tato akce měla velký úspěch a zúčastnilo se jí mnoho dětí, ale i dospělých. Start byl v prostoru před sborovnou a vybíhalo se až do posledního patra naší školy. Zde bylo připraveno pro závodníky malé občerstvení. Na závěr přišli členové hasičského sboru, kteří všem předvedli jak se dá rychle běhat s hasičskou výzbrojí. Potom následovalo slavnostní vyhlášení těch nejlepších, kteří obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny.

Zuzana Svobodová

Fotogalerie >>>

Článek na webových stránkách města Bruntál >>>

 

Naše škola uspořádala charitativní sbírku, která se konala od 21. listopadu do 14. prosince. Sbírka byla zaměřena na sběr šatstva, obuvi, potřeb pro domácnost, dětského oblečení a hraček. Veškeré věci byly odvezeny na Charitu Krnov. Sbírka byla pro sociálně slabé rodiny a lidi bez domova. 

Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo se na sbírce podílel, jak rodičům, tak i dětem. Byla jsme opravdu překvapená, kolik se toho posbíralo. Mám upřímnou radost z toho, že jsme mohli alespoň touto sbírkou pomoci lidem v nouzi.

Žaneta Krajíčková – školní klub