Naše škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, kterou zprostředkovává Arcidiecézní charita Praha. Čtvrtletně vybíráme od žáků částku 10 Kč a takto získané peníze zasíláme na účet afrického chlapce Umara Bogere, kterému finanční příspěvek mimo jiné zpřístupňuje vzdělání a napomáhá mu tak i ke splnění Umarova velkého snu stát se doktorem.

Umar 9. 10. 2013 oslavil své patnácté narozeniny, studium ho moc baví a ve třídě vyniká, ve volném čase rád hraje fotbal a bydlí se svými rodiči a pěti sourozenci v Ugandě ve Vvumbě.

S Umarem jsme v kontaktu skrze vzájemnou korespondenci a z jeho dopisů je znát, že ho naše podpora a zájem velmi těší. Nás zase těší, že můžeme společně pomoci dobré věci.

 

Nadační fond Českého rozhlasu jako každý rok organizuje charitativní akci pro Světlušku.

Světluška pomáhá zrakově postiženým lidem, přispívá na speciální pomůcky, které mluví nebo mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, osobní asistentky, díky kterým mohou nevidomé děti navštěvovat běžné školy a senioři nemusí trávit podzim života v ústavech. Financuje projekty neziskových organizací, které rozvíjí schopnosti a talent nevidomých a slabozrakých lidí.

Pomoci se rozhodla i naše škola Petrin. 12 dobrovolníku – Vacková Markéta, Zuzana Stratilová Janáček Marcel, Vičarová Barbora, Sára Hrubešová, Veronika Pivoňová ,Martin Vrábel, Martin Pavlík, Kateřina Wernerová, Bára Žeravíková z deváté třídy a dokonce i Bára Zabloudilová a Valerie Zbořilová z třídy 7.A si obléklo kostým a postupně ve třech dnech se vydalo do ulic prodávat sbírkové předměty. Mnohé z nich neodradil ani déšť nebo nemilé reakce některých lidí.

Moc jim tímto děkujeme za pomoc a velice si vážíme snahy žáků zapojovat se do podobných charitativních akcí.

O výtěžku bude veřejnost informována v průběhu benefičního večera 2.11. 2013 v 21.30 na ČT1 Světlo pro Světlušku, který je poděkováním všem dobrovolníkům a dárcům.

Pokud jste neměli to štěstí a naše Světlušky nepotkali a přesto byste rádi přispěli na tuto dobročinnou akci, můžete se připojit k rodině pravidelných dárců sbírky. Po celý rok můžete přispívat na konto 99999 99999/0100 nebo odeslat rádcovskou sms ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87 777. Pro roční podporu odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Světluška obdrží 27 Kč.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům a našim dobrovolníkům.

 

Vážení rodiče,

v pondělí 9. září 2013 se budou konat od 15:15 hod třídní schůzky.

Od 15:30 hod bude následovat plenární schůze rodičů v jídelně školy.

Program plenární schůze:

     • Informace k probíhající rekonstrukci budovy školy
     • Informace k adaptačnímu pobytu prvních tříd
     • Informace k lyžařskému výcviku
     • Informace k novému informačnímu systému školy

Těšíme se na Vaši účast:-)

Naší škole byl udělen Eko-diplom za úspěšnou realizaci projektu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět za šk. rok 2012/2013.

V pátek 21. června 2013 se v rámci oslav 800. výročí udělení městských práv městu Bruntálu uskutečnil turnaj ve vybíjené žáků 4. -5. ročníků bruntálských základních škol. Turnaj, který v rámci projektu financovaného městem pořádala naše škola, proběhl pod širým nebem na prostranství Zámeckého a Palackého náměstí a účastnilo se ho pět základních škol. Autorkou projektu byla paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová a organizační tým tvořili Mgr. Zuzana Procházková, Zuzana Svobodová a Mgr. Karel Mašlík. Slavnostní zahájení turnaje provedl pan místostarosta Vladimír Jedlička a paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

Za více než pěkného počasí viděli diváci z řad školáků, pedagogů, novinářů a veřejnosti deset napínavých soubojů o poháry, medaile, diplomy, věcné ceny a sladké odměny. Družstva se utkala systémem „každý s každým“ a po více než dvou hodinách sportovního zápolení se zrodilo následující celkové pořadí:

1.ZŠ Školní – Petrin ( 10 bodů )
2.ZŠ Cihelní ( 9 bodů )
3.ZŠ Jesenická (  5 bodů )
4.ZŠ Okružní ( 4 body ) 
5.ZŠ Rýmařovská ( 0 bodů ) 

Reprezentanti naší školy, žáci 5.A a 5.B, podali velmi obětavý výkon a nezklamali fanoušky Petrina v čele s paní ředitelkou, paní zástupkyní a svými třídními učiteli. Jména hrdinů, kteří vybojovali pro naši školu vítězství v tomto bez nadsázky historickém turnaji, jsou:

Ondřej Bobek, Jiří Cápek, Vendula Dočkálková, Tomáš Horník, Veronika Chlubná, Mikuláš Kalisz, Barbora Koňaříková, Adam Mika, Dominik Rajs, Nikola Teplíková, Jiří Tesař                  ( kapitán a nejlepší hráč turnaje ) a Patrik Trdlica. 

Kromě všech výše jmenovaných dětí i dospělých uvedených v úvodu tohoto článku se sluší dále poděkovat majiteli dopravní firmy panu Ing. Josefu Petríkovi, který  poskytl zdarma dopravu materiálu tam i zpět. Přispěl také velkou osobní pomocí, stejně jako další řidič, pan Jiří Urban. Děkujeme ZŠ Okružní v čele s jejím ředitelem Mgr. Leošem Sekaninou za zapůjčení mantinelů a panu Mgr. Petru Zatloukalovi z téže školy za  fyzickou realizaci této zápůjčky. Velký dík patří všem pomocníkům z řad žáků i pedagogů naší školy a rodin organizátorů. Poděkování si zaslouží i hospodářka školy paní Barbora Holbová a účetní paní Jana Samsonová. Děkujeme vedení města, vedení naší i ostatních škol, všem zúčastněným učitelům i žákům naší i ostatních výše jmenovaných škol, trenérům, rozhodčím, časoměřičům, ochotným příslušníkům městské policie a zdatným pracovníkům Technických služeb. Dík a obdiv patří v neposlední řadě hlavní organizátorce oslav a vedoucí oddělení kultury MěÚ Bruntál, paní Mgr. Aleně Pajkošové. 

Vedoucí organizačního týmu děkuje za špičkovou a obětavou práci oběma spoluorganizátorkám. 
Pokud se tato sportovní akce líbila  a nadále najde podporu a zájem, rádi ji v příštím roce zopakujeme. 

 

Mgr. Karel Mašlík, vedoucí organizačního týmu turnaje a trenér vítězného družstva
Mgr. Zuzana Procházková, zástupkyně vedoucího organizačního týmu, asistentka trenéra a vedoucí vítězného družstva 
Zuzana Svobodová, členka organizačního týmu, rozhodčí a asistentka trenéra vítězného družstva

Fotogalerie >>> (foto Karel Janeček a Zuzana Procházková)
Video >>> (TV portály)