Minulý týden proběhl v prostorách naší školy již tradiční VÁNOČNÍ JARMARK. Účast byla letos rekordní, zájem rodičů nám udělal velikou radost. Návštěvníci se mohli potěšit bohatým kulturním programem dětí z naší i mateřské školy. 

Vánočních dílen byla letos také velká nabídka a děti si v nich vyrobily spoustu krásných předmětů. Na prodej byly také vánoční hvězdy, utržené peníze šly rovnou na pomoc nemocným dětem do olomoucké nemocnice. 

Celá akce se nesla v příjemném adventním rozpoložení, které doufáme, v nás všech přetrvá až do Vánoc. 

Děkujeme všem dětem, učitelům, pracovníkům školy a návštěvníkům a přejeme krásné prožití svátků. 

Janyšková, Voksová

 

Fotogalerie >>>

 

 

A nebyla to hvězda obyčejná. Byla krásná, červená, plná lásky a pochopení. Tak jak to má být v čase vánočním. 

Nikdo nikdy neví, co mu osud do cesty postaví. S čím se bude muset potýkat a co ho raní.  Rodiče a děti Dětské kliniky hemato-onkologického oddělení v Olomouci by mohli vyprávět. Příběhů zde vyslechnete mnoho. Tiše doufáte, že každý dopadne dobře. Léčí se tu totiž děti s poruchou krvetvorby od těch zdánlivě banálních až do těch těžkých jako je leukémie.

A možná se ptáte, jak jim pomoci? Na Petrině to děti, rodiče i učitelé vědí. Stačí málo. Připojit se do prodeje vánoční hvězdy, kdy výtěžek jde na konto Šance v Olomouci. Šance je občanské  sdružení v Olomouci, které těmto malým pacientům pomáhá. Na Petrině se tak stalo 15.12. 2016 při Vánočním jarmarku.

Podařilo se prodat díky iniciativě dětí všechny malé i velké kytičky. Ti, co si je domů odnášeli, věděli, že je to kytička vzácná, protože pomáhá. Pomáhá těm, kteří to potřebují. 

Děkujeme všem, kteří nám s prodejem pomohli a přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017!

 

Mgr. Šárka Bradová

 

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala za pomoc a podporu v roce 2016, která je pro nemocné děti velmi potřebná a důležitá a jsem opravdu velmi vděčná, že nám pomáháte. Bez Vás bychom my dál pomáhat nemohli. Opravdu si nesmírně vážím toho, že stále je dost laskavých lidí, kteří myslí na druhé a jsem šťastná, že mezi ně patříte.  Skutečně velký dík.

Přeji Vám klidné a spokojené vánoční svátky a do nového roku hodně síly, energie, radosti, štěstí, pochopitelně vzácného zdraví a také dostatek laskavých lidí v okolí.

S upřímným díkem   Maria Křepelková