Sbírejte s námi vršky od PET lahví. 
Zapojte se do sbírání vršků od PET lahví, nasbírané vršky můžete odevzdávat každou velkou přestávku ve vestibulu školy (místo pro vydávání mlíček ;-) ).
Nasbírané vršky předáme firmě, která je od nás vykoupí a dál zpracuje. Výtěžek bude rozdělen mezi děti, které budou potřebovat pomoc. 

Aktuálně to jsou:
Daneček Trdla - Malý Danielek se narodil předčasně ve 29. týdnu těhotenství dne 20.9.2011. Za tento předčasný porod zcela jistě mohla autonehoda, kterou zavinil opilý řidič. Lékaři nedávali miminku téměř žádné naděje, hned v prvních dnech života mu praskly obě plíce. Ale Danielek se rozhodl žít a bojovat navzdory osudu, který si s ním a jeho rodinou zahrával. Jako zázrakem se začal Danečkův stav pomalu zlepšovat a podařilo se ho stabilizovat. Po téměř čtyřech měsících byl propuštěn do domácí péče. Tam jej čekali další dva sourozenci, kteří se na něj moc těšili. Po dvou měsících se začal Danielek zpožďovat ve vývoji. O další čtyři měsíce později byla zjištěna u Danečka velmi těžká forma epilepsie a je mu taktéž diagnostikována mozková obrna. Danielek vyhrál nad epilepsií alternativní léčbou a záchvaty se již vůbec neobjevují. EEG mozku je čisté, záznam jako zdravé dítě, takže má teď velkou šanci jít dopředu. Intenzivní rehabilitace může udělat pokrok v Danielkově vývoji. Bohužel tato rehabilitace je velmi nákladná – 2 týdny v rehabilitačním centru Adeli na Slovensku stojí 90 tisíc korun. Daneček 6-ti týdenní terapii zde podstoupil v 15-ti měsících. Rehabilitace ho posunula zase tam, kde byl před útokem epilepsie, dohnal vše, co zapomněl. Danielek obrovsky ožil, pořád se směje, zase je vidět jakou má radost ze života a také zesílil, díky jejich unikátnímu cvičení. Další rehabilitaci by měl Danielek absolvovat v dubnu. Rodiče se snaží získat finanční prostředky na tuto léčbu všemi možnými cestami. Je zde šance, že díky těmto rehabilitacím bude možná jednou i chodit!

Sofinka Němcová - Sofinka se narodila 15.3.2010 a trpí těžkou porodní asfyxii, těžkou mentální retardací. Peg - nedostatečným příjmem potravy, epilepsií, DMO.... Rodiče její léčba stojí měsíčně několik tisíc korun, a pojišťovna neproplácí vše co potřebují. Peníze které dostanou použijí na imunologickou léčbu pro Sofinku.

Dominička Palkechová – 10 let, dívka prodělala dětskou mozkovou obrnu, po níž zůstala odkázaná na invalidní vozík. Nemoc postihla ruce i nohy. Maminka Dominičky chce dceři dopřát novou speciální proceduru s názvem klimterapie.

Děkujeme 

…sbírejte. Má to smysl!!!

 

Ve dnech 25.2. – 1.3. 2013 ve Ski areálu Annaberg v Andělské Hoře se uskutečnil lyžařský výcvik žáků základní školy. Do lyžařského výcviku se zapojilo celkem 21 žáků 6. – 9. tříd. Žáci byli rozděleni do družstev dle lyžařských či snowboardovýh dovedností. 
Všichni nakonec zvládli základy lyžařských technik (sjezd,snowboard),  zásady pobytu v zasněženém horském terénu, samostatnosti a spolupráce. Počasí bylo krásné, naši lyžaři byli po celý týden pohodoví a i pedagogický dozor byl spokojený.

Za rok znovu na lyže !!!!!

Dagmar Hlobilová
Dagmar Pachutová

Fotogalerie >>>

V rámci  vztahově preventivních přednášek  strávili 26.2. a 27.2. žáci všech ročníků druhého stupně s Mgr.Liborem Votočkem téměř dvě hodiny.V zajímavé přednášce se žáci dozvěděli o rizikových  faktorech na internetu a kyberšikaně. Nástrahy virtuálního světa IT  žákům  rozšířily obzory a rozproudily diskusi. Žáci sdělovali své zkušenosti, ptali se a bylo zřejmé, že toto téma jim rozhodně nebylo cizí.

Mgr.Zdeňka Malá
školní speciální pedagog

Fotogalerie >>>

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2013/2014

Ćíslo žáka

Přijetí

Ćíslo žáka

Přijetí

1

Přijat/a

22

Přijat/a

2

Přijat/a

23

Přijat/a

3

Přijat/a

24

Přijat/a

4

Přijat/a

25

Přijat/a

5

Přijat/a

26

Přijat/a

6

Přijat/a

27

Přijat/a

7

Přijat/a

28

Přijat/a

8

Přijat/a

29

Přijat/a

9

Přijat/a

30

Přijat/a

10

Přijat/a

31

Přijat/a

11

Přijat/a

32

Přijat/a

12

Přijat/a

33

Přijat/a

13

Přijat/a

34

Přijat/a

14

Přijat/a

35

Přijat/a

15

Přijat/a

36

Přijat/a

17

Přijat/a

37

Přijat/a

18

Přijat/a

38

Přijat/a

19

Přijat/a

39

Přijat/a

20

Přijat/a

40

Přijat/a

21

Přijat/a

41

Přijat/a

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1.třídy z důvodu stěhování apod.

 

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 14.2.2013 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 14.2.2013 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

V průběhu minulého týdne naší školu navštívili předškoláčci  téměř ze všech bruntálských mateřských škol. Děti společně se žáky naší školy plnily úkoly ve třídách, v počítačových učebnách, na interaktivní tabuli i v pracovně školního speciálního pedagoga. Prohlídku školy předškolákům příjemně zpestřovali žáci vyšších ročníků, kteří průběžně s dětmi brouzdali mezi úžasnými EKO výrobky našich žáků - objevovali palmy, papoušky, opice, koutek DŽUNGLE, šaty z ekologických materiálů aj.

Všechny děti odcházely nadšené  a těší se na své první krůčky ve škole a nové spolužáky.  

Mgr.Zdeňka Malá

Fotogalerie >>>