Poslední školní den před  prázdninami 21.12. měl pochopitelně vánoční téma.

Připravili jsme si proto pásmo koled, básniček, písniček, tanců a pohádek. Letos poprvé vystupovali žáci celé naší školy společně. V úvodu nám naše paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová popřála krásné svátky a celou dobu nám držela palce, ať se nám vše povede. Všichni zúčastnění pobavili a někteří i roztleskali z podia naši zcela zaplněnou jídelnu.

Byla to opravdu úžasná akce, do které se zapojilo velké množství vystupujících. Navzájem jsme se podpořili velkým potleskem. Určitě se sejdeme příští rok znovu. Přejeme všem hodně úspěchů v novém roce!

Žáci 5.B a třídní uč. Mgr. Zuzana Procházková

Fotogalerie >>>

 

V pondělí  17.12.2012 přijela na naší školu pojízdná výstava nazvaná Tonda Obal na cestách. Tuto výstavu financuje společnost EKO-KOM,  která se zabývá tříděním a recyklací odpadů v ČR. 

Všichni žáci 1. - 9. ročníku byli postupně během 45 minut seznámeni  s důležitými informacemi o třídění odpadu a jejich následné recyklaci. Žáci si mohli na vlastní oči prohlédnout výrobky vyrobené z recyklovaných surovin. Nakonec si zahráli hru, ve které si sami vyzkoušeli správné třídění. Program byl velmi poučný a zajímavý.

Na tuto výstavu navazovaly činnosti z projektu Recyklohraní. Žáci na prvním stupni vybarvovali různé druhy sběrných nádob na tříděný odpad a zjišťovali, co do které z nádob patří a co ne. Žáci druhého stupně zase v hodině výtvarné výchovy vyráběli plakáty, které znázorňovaly třídění odpadů v Bruntále. V hodinách matematiky zase počítali různé slovní úlohy na téma třídění odpadů. Nakonec hledali na počítači papírny v ČR a zakreslovali je do slepé mapy. 

Za všechny tyto úkoly získá škola do Recyklohraní dalších 800 bodů. 

Mgr. Iveta Krpcová

Fotogalerie >>>

3. a 4. ledna 2013 bude ředitelské volno.
Družina ani jídelna pro žáky naší ZŠ nebude v provozu.
Vařit se bude pouze pro cizí strávníky a pro studenty a vyučující gymnázia.
Nástup do školy je v pondělí 7.ledna 2013.

8. ledna 2013 proběhnou třídní schůzky a konzultace :
1.stupeň a 6.A od 15:00 do 17:00
2.stupeň od 15:30 do 17:00

 

V úterý 11. prosince  připravili žáci i učitelé naší školy Den otevřených dveří spojený s Vánočním jarmarkem. Na toto odpoledne jsme se pečlivě připravovali. Všechny třídy společně vyzdobily prostory Petrina, takže na  návštěvníky hned při příchodu dýchla příjemná vánoční atmosféra.  V odborných učebnách připravili starší žáci se svými učiteli spoustu chemických i fyzikálních  pokusů,  které zaujaly děti i dospělé.  Neméně zajímavá  byla pro všechny také práce na interaktivní  tabuli nebo v počítačové učebně.  Ve školní družině a několika třídách prvního stupně  vyráběly děti drobné vánoční ozdoby a přáníčka. Na závěr si poslechli všichni návštěvníci  hudební vystoupení  dětí z prvního stupně ve školní jídelně, kde byla také pro každé dítě připravena tombola.  Před šestou hodinou večerní jsme všichni společně rozsvítili vánoční stromeček před školou.  Všem, kdo s námi prožili adventní odpoledne, moc děkujeme.

Mgr. Pavla Schneiderová

Fotogalerie >>>

Od čtvrtku 6.prosince 2012 bude na naší škole zahájen provoz bufetu, který je umístěn vedle školní jídelny.
K zakoupení budou kromě čerstvého pečiva i jiné potraviny a nápoje.

Otevírací doba: Po - Pá 7:30-12:00.