V pátek 21. června 2013 se v rámci oslav 800. výročí udělení městských práv městu Bruntálu uskutečnil turnaj ve vybíjené žáků 4. -5. ročníků bruntálských základních škol. Turnaj, který v rámci projektu financovaného městem pořádala naše škola, proběhl pod širým nebem na prostranství Zámeckého a Palackého náměstí a účastnilo se ho pět základních škol. Autorkou projektu byla paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová a organizační tým tvořili Mgr. Zuzana Procházková, Zuzana Svobodová a Mgr. Karel Mašlík. Slavnostní zahájení turnaje provedl pan místostarosta Vladimír Jedlička a paní ředitelka PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. 

Za více než pěkného počasí viděli diváci z řad školáků, pedagogů, novinářů a veřejnosti deset napínavých soubojů o poháry, medaile, diplomy, věcné ceny a sladké odměny. Družstva se utkala systémem „každý s každým“ a po více než dvou hodinách sportovního zápolení se zrodilo následující celkové pořadí:

1.ZŠ Školní – Petrin ( 10 bodů )
2.ZŠ Cihelní ( 9 bodů )
3.ZŠ Jesenická (  5 bodů )
4.ZŠ Okružní ( 4 body ) 
5.ZŠ Rýmařovská ( 0 bodů ) 

Reprezentanti naší školy, žáci 5.A a 5.B, podali velmi obětavý výkon a nezklamali fanoušky Petrina v čele s paní ředitelkou, paní zástupkyní a svými třídními učiteli. Jména hrdinů, kteří vybojovali pro naši školu vítězství v tomto bez nadsázky historickém turnaji, jsou:

Ondřej Bobek, Jiří Cápek, Vendula Dočkálková, Tomáš Horník, Veronika Chlubná, Mikuláš Kalisz, Barbora Koňaříková, Adam Mika, Dominik Rajs, Nikola Teplíková, Jiří Tesař                  ( kapitán a nejlepší hráč turnaje ) a Patrik Trdlica. 

Kromě všech výše jmenovaných dětí i dospělých uvedených v úvodu tohoto článku se sluší dále poděkovat majiteli dopravní firmy panu Ing. Josefu Petríkovi, který  poskytl zdarma dopravu materiálu tam i zpět. Přispěl také velkou osobní pomocí, stejně jako další řidič, pan Jiří Urban. Děkujeme ZŠ Okružní v čele s jejím ředitelem Mgr. Leošem Sekaninou za zapůjčení mantinelů a panu Mgr. Petru Zatloukalovi z téže školy za  fyzickou realizaci této zápůjčky. Velký dík patří všem pomocníkům z řad žáků i pedagogů naší školy a rodin organizátorů. Poděkování si zaslouží i hospodářka školy paní Barbora Holbová a účetní paní Jana Samsonová. Děkujeme vedení města, vedení naší i ostatních škol, všem zúčastněným učitelům i žákům naší i ostatních výše jmenovaných škol, trenérům, rozhodčím, časoměřičům, ochotným příslušníkům městské policie a zdatným pracovníkům Technických služeb. Dík a obdiv patří v neposlední řadě hlavní organizátorce oslav a vedoucí oddělení kultury MěÚ Bruntál, paní Mgr. Aleně Pajkošové. 

Vedoucí organizačního týmu děkuje za špičkovou a obětavou práci oběma spoluorganizátorkám. 
Pokud se tato sportovní akce líbila  a nadále najde podporu a zájem, rádi ji v příštím roce zopakujeme. 

 

Mgr. Karel Mašlík, vedoucí organizačního týmu turnaje a trenér vítězného družstva
Mgr. Zuzana Procházková, zástupkyně vedoucího organizačního týmu, asistentka trenéra a vedoucí vítězného družstva 
Zuzana Svobodová, členka organizačního týmu, rozhodčí a asistentka trenéra vítězného družstva

Fotogalerie >>> (foto Karel Janeček a Zuzana Procházková)
Video >>> (TV portály)

 

Na začátku školního roku se Petrin přihlásil do projektu „ Pomáhej“ pod záštitou nadace Via ve spolupráci s ČSOB a Era bankou.
Cílem projektu  bylo naučit a podpořit mladé lidi vlastní iniciativou a aktivitami pomáhat někomu, kdo pomoc potřebuje. Žáci naší školy se do tohoto projektu zapojili a vybrali si Domov Pohoda v Bruntále. Společně vypracovali návrh aktivit a možnosti jak vybrat finanční částku, kterou by předali paní ředitelce Domova Pohoda. Děti naší školy pod vedením paní vychovatelky Zuzany Svobodové a paní učitelky Zuzany Procházkové také navázaly s lidmi žijícími v Domově Pohoda kontakt a udělaly jim radost svými vystoupeními. Podařilo se nám zorganizovat burzu přečtených knih, která se uskutečnila dne 30. května. Do akce se zapojili žáci celé naší školy, kdy každý z nich přinesl jednu či více knih, které je ochoten darovat na dobročinný účel. Sborovnu jsme přetvořili na příjemný, útulný antikvariát s klidnou muzikou a vůní exotických čajů. Návštěvníci si tak mohli knihy prohlédnout, v čajovně vypít dobrý čaj a pak se rozhodnout, kterou knihu si koupí a tím přispějí na projekt „Pomáháme seniorům“. Přestože počasí nám vůbec nepřálo a návštěvnost nebyla veliká, podařilo se nám vybrat částku 2 300,- Kč.
Na 11. června jsme připravovali akademii Petrina s názvem „ Život s knihou“, a tak jsme se rozhodli zbylé knihy nabídnout i tam. Celková vybraná částka z prodeje knih činí 5 761,-Kč, dárců bylo celkem 57Tímto bych chtěla velice poděkovat všem štědrým dárcům, dále všem, co se na projektu podíleli a pomáhali jak darováním knihy, tak především třídě 8.A, která celou akci zorganizovala a realizovala, také vedení školy za podporu a trpělivost, a také nadaci Via. Protože náš projekt byl vybrán mezi 12 nejúspěšnějších projektů v republice, dostali jsme příslib nadace o zdvojnásobení vybrané částky. Lidem  žijícím v Domově Pohoda tedy s radostí předáme částku přesahující 10 000,- Kč.
Jsem nesmírně pyšná na své žáky a šťastná, že se jim podařilo dosáhnout tak vysoké částky. Pocit, že mohou někomu pomoci vlastními silami, je k nezaplacení a myslím, že cíl celého projektu byl splněn.

Mgr. Mikulková Michaela

Fotogalerie >>> 

Žádám rodiče žáků základní školy, kteří se budou stravovat v týdnu od 24.06. do 28.06. (prázdniny):

- přihlásit obědy placené přes účet (internet a box školy). Obědy nejsou objednány automaticky!

- výdej pouze ve školní jídelně 11:30h – 12:30h (ne do jídlonosičů)

Čapková, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče a přátelé školy,
dne 31.5. 2013 se u nás na škole uskutečnila Burza knih. Akci zorganizovali žáci 8.A., kteří se zapojili do projektu Pomáhej vyhlášeným Nadací Via ve spolupráci s ČSOB a ERA bankou. V projektu jde především o rozvoj filantropie dětí a mládeže. 

Prodávaly se nejen přečtené knihy, ale také vlastnoručně vyrobené šperky z recyklovatelných materiálů. Děkujeme všem, kteří se na Burzu přišli podívat, koupili si knihu a tím podpořili projekt žáků „ Pomáháme seniorům“. Výtěžek z akce bude předán paní ředitelce Domova Pohoda v Brutále. Podařilo se nám získat 2 630,- a tato částka nám bude zdvojnásobená. 

Protože máme ještě dost knih, které by mohly udělat někomu radost, rozhodli jsme se udělat druhé kolo prodeje a to 11.6. 2013 před školní akademií. Tímto bychom Vás chtěli znovu pozvat a dát Vám příležitost podpořit snahu žáků naší školy. 

Zde můžete shlédnout reportáž ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/413231100020531-udalosti-v-regionech-plus/

Ráda bych poděkovala všem žákům a rodičům, kteří se podíleli na organizaci akce ale i těm, kteří se zapojili do sběru knih. 

Mgr. Michaela Mikulková

Další úspěch naší školy – 2. místo ve sběru mobilů v kraji !!!
Naše škola se aktivně zapojila do soutěže s názvem „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“. Soutěž ve sběru vysloužilých mobilů probíhala v době od 1.1.2013 do 28.2.2013. Za každý odevzdaný mobilní telefon získala škola 3 body do soutěže Recyklohraní. Odměnou pro nejlepší tři školy byli výlety a vstupenky na akce.            

Celkem se soutěže zúčastnilo 423 škol z celé republiky. Naše škola se umístila na krásném 36. místě v rámci všech škol a také na 2. místě v moravskoslezském kraji. 

Podařilo se nám nasbírat a odevzdat 329 mobilů a získat tak 987 bodů do Recyklohraní + 300 bodů navíc jako bonus. Celkem se v této soutěži odevzdalo 21 973 kusů mobilních telefonů. Část z nich bude repasována a odevzdána charitativním organizacím k dalšímu využití. I když naše škola nevyhrála zájezd, stejně se umístila na krásném místě.   

V pondělí 29.4.2013 jsme ve škole vyhodnotili 3 nejlepší třídy a 3 nejlepší jednotlivce ve sběru mobilů. Všichni tito výherci získali diplomy a nejlepší jednotlivci i poukázky do školního bufetu a věcné ceny. 

Nejlepší třídy:
1.místo – třída 5.B   (109 mobilů)
2.místo – třída 6.B   (99 mobilů)
3.místo – třída 1.A   (52 mobilů)

Nejlepší žáci:
1.místo – Magda Donátková, 5.B  (92 mobilů) – poukázka na 300 Kč + laserové pero
2.místo – Jiří Slívka, 6.B  (91 mobilů) – poukázka na 200 Kč + flash disk
3.místo – Sára Domiterová, 1.A  (44 mobilů) – poukázka na 100 Kč + blok s tužkou

Navíc jsme vylosovali ze všech žáků, kteří přinesli aspoň jeden mobil, šťastného výherce speciální ceny, kterou byla poukázka do školního bufetu na částku 100 Kč. Výhercem se stala Vendula Dočkálková z třídy 5.A, která přinesla pouze 1 mobil. 

Všem výhercům gratulujeme a samozřejmě děkujeme i všem, kteří se soutěže zúčastnili a podpořili tak ekologickou recyklaci mobilů, které by jinak skončili třeba na skládce.  

Mgr. Iveta Krpcová
koordinátorka EVVO

Fotogalerie >>>