Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky a konzultace za první pololetí školního roku 2012/2013, které proběhnou 8. ledna 2013:

1. stupeň a 6.A od 15.00 do 17.00 hodin

2. stupeň od 15.30 do 17.00 hodin

Těšíme se na Vaši účast!