Dne 16.4. 2013 proběhnou třídní schůzky a konzultace za 3.čtvrtletí školního roku 2012/2013 : 
                     třídní schůzky                   konzultace
1.stupeň        15:00 - 15:30 hod.             15:30 - 16:30 hod.
2.stupeň        15:30 - 15:45 hod.             15:45 - 17:00 hod.