Zápis do prvních tříd se uskuteční v pátek 14. a v sobotu 15. února 2014.
Den otevřených dveří je stanoven na 12. únor 2014 od 15:00 do 17:00 hodin. Pokud se chcete přijít podívat do školy v jiném termínu, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme (telefon 554 717 944, 775 535 653, e-mail: kancelar@zspetrin.cz).

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:

·         RODNÝ LIST žáka

·         OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

·         kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka

·         případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2013/2014.

Pro přijetí zapisovaných žáků jsou stanovena kritéria. Při zápisu do prvních tříd bude zohledňován:

·         trvalý pobyt obou zákonných zástupců;

·         trvalý pobyt jednoho zákonného zástupce;

·         věk dítěte;

·         sourozenec, který navštěvuje ZŠ Bruntál, Školní 2;

·         individuální sociální a zdravotní situace dítěte.

Ve školním roce 2013/2014 máme dvanáct tříd s 240 žáky. Třídy na I. stupni mají průměrnou naplněnost 20 žáků na třídu.

 

O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání PETRIN - ŠKOLA PRO VŠECHNY.  Rozšířili jsme výuku v oblasti výuky cizích jazyků a praktických předmětů a zvýšenou pozornost věnujeme oblasti ICT, sportu a environmentální výchovy. Další podrobné informace o naší škole najdete zde (soubor ve formátu pdf).  Budeme rádi, když si přečtete články o aktivitách naší školy a prohlédnete fotogalerii a videogalerii.

O upřesnění spádových obvodů naší školy Vás budeme aktuálně informovat!

Přijďte - těšíme se na Vás :-)

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy