Chcete si zahrát na školu? Pak je pro Vás připravena:

ŠKOLA NANEČISTO

Od února 2014, se budou vždy jednou za měsíc setkávat budoucí prvňáčci na jednu vyučovací hodinu se svými budoucími třídními učiteli.

Setkání budou probíhat hravou formou s písničkami a básničkami a budou zaměřeny na:

* Rozvíjení matematických představ.

* Jazykovou a sluchovou přípravu.

* Rozvíjení představivosti.     

* Práci s počítačem.

* Přípravu na psaní.

* Cvičení v tělocvičně.

Poslední, slavnostní setkání se uskuteční v červnu 2014 společně s rodiči.

A to není všechno! 

Pod vedením naší speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Malé se uskuteční

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY A RODIČE

Edukační kurz zahrnuje 10 bezplatných lekcí (pomůcky zajistí škola) a vznikl jako prevence poruch učení a možných školních neúspěchů. V závěru kurzu bude rodičům nabídnuta možnost diagnostiky laterality a základních vědomostí předškolních dětí a na základě výsledků bude doporučena oblast, která by měla být více rozvíjena před začátkem školní docházky. Maminky a tatínkové budou moci pozorovat svého předškoláka v kolektivu a při učebních činnostech. Budou mít možnost se blíže seznámit s chodem školy, s vyučujícími, se způsoby práce v prvním ročníku ZŠ.

 

Oba kurzy jsou projektem Základní školy Petrin a jsou příkladem dobré praxe