V březnu jsme zahájili Kurz rodičů a předškoláků.Děti se s kamarádem slonem JUMBO, který provází celý kurz budou setkávat v 1O-ti lekcích, které jsou zaměřeny                                                                 na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zrakové vnímání, prostorovou orientaci, grafomotorická cvičení, rozvoj početních představ a fonematického sluchu. Cílem je poradit rodičům, jak pomocí hravých činností připravit dítě na první rok školní docházky. 

Rodiče i děti si aktivity patřičně užívají a vždy se těší na následující setkání...

Mgr.Zdeňka Malá, školní speciální pedagog

Fotogalerie >>>