"Petriňáci" uvádějí hudební pořad Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb Zajíc putuje dál, které se uskuteční v tělocvičně školy 23. dubna od 15:30 hodin. Půlhodinový hudební pořad pro rodiče a přátele školy. Oba vchody do tělocvičny zpřístupněny.

Velmi rádi Vás na této akci přivítáme:-)