Svět zvířat byl tématem předposlední hodiny naší Školy nanečisto. Děti i se svými rodiči se opět dostavily v hojném počtu a už zcela bez ostychu či jakékoliv trémy zasedly do školních lavic. S úsměvem a ochotně plnily všechny úkoly, které si pro ně i tentokrát připravila paní učitelka s panem učitelem. A opět se ukázalo, že když je škola hrou, jde všechno jako po másle. 

Vymalovat obrázek, zazpívat písničku, procvičovat matematické představy se zvířátky v pracovním listu a na interaktivní tabuli, uhodnout či předvést zvíře a poznat kde žije nebo ke které zvířecí mamince patří které mláďátko, to vše bylo hračkou pro malé šikuly. A nakonec se nám i vlk z poněkud upravené pohádky o Červené Karkulce zdál být docela zábavným „parťákem“. :-)

Hodinka strávená ve  světě živočichů utekla jako voda a do průkazů předškoláčka  přibylo všem šikovným klukům a holčičkám nové razítko s pejskem. Za předvedenou snahu a píli dětem moc děkujeme. Poděkovat chceme také jejich rodičům a v neposlední řadě paní šéfredaktorce z Našeho domova, která nás během hodiny navštívila a do nejbližšího čísla městských novin napíše o svých zážitcích jistě zajímavý článek.    

Příští, už závěrečné, setkání v rámci Školy nanečisto bude netradiční. Nesejdeme se totiž ve třídě, ale v přírodě u ohníčku a naladíme se tak trochu letně - prázdninově. 

Paní učitelka i pan učitel už se nemohou dočkat a doufáme, že stejně tak i vy, děti.  :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

 

Fotogalerie >>>