Vážení rodiče žáků IX. A,

následující odkaz je slíbeným dokumentem (prezentací) z třídních schůzek ze dne 13. 11. 2014, který obsahuje základní informace k přijímacímu řízení a nabídce studia.

http://www.zspetrin.cz/dokumenty/2014/devitka/informace_pro_rodice_devataku.pdf 
(dokument formátu PDF - Acrobat Reader)

Mgr. Michaela Mikulková
VaKP