V sobotu 29. 11. 2014 se v prostorách budovy Petrina uskutečnila ojedinělá akce v novodobé historii nejen základní školy.

Spolek rodičů a přátel Petrina společně s novými „obyvateli“ této historické budovy - Střediskem volného času, mateřskou školkou, městskou knihovnou a základní školou připravil pro občany Bruntálu „Den otevřených dveří“ pod názvem „Dobytí pevnosti Petrin“.

Celou akci jsme připravovali již od loňského roku, kdy tato myšlenka vznikla. Připravili jsme projekt, který byl předložen v rámci dotačního řízení na Městský úřad. Podařilo se získat dotaci na tuto akci a rozběhla se příprava. Termín byl několikrát posunut vzhledem ke zpoždění stavebních prací na budově.

Oslovili jsme všechny zainteresované instituce a nachystali doprovodný program. Den „D“ byl nakonec stanoven na 29. 11. 2014.

Chtěli jsme netradičním způsobem představit nově zrekonstruované prostory celé budovy, což se po mnoha organizačních problémech doufám podařilo na výbornou.

Nechci zde dopodrobna popisovat průběh tohoto pro mnohé „dlouhého“ dne. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří svým odhodláním, trpělivostí i prací na samotné akci, dokázali uskutečnit svůj záměr představit Petrin v novém světle.

Domnívám se, že právě díky odhodlání a pracovitosti lidí, čeká Petrin skvělá budoucnost. Multifunkčnost tohoto zařízení zajišťuje nejen pro děti, ale i pro všechny občany města nové možnosti ve vzdělání, vyplnění volného času a poskytne v budoucnu i možnosti nových kulturních zážitků.

Těm  z Vás, kteří jste se přišli podívat na nový Petrin, asi nemusím nic víc říkat. Jen bych chtěl, abyste to, co jste si mohli prohlédnout, šířili dál mezi občany města. Ať všichni vědí, jak zajímavé aktivity připravuje SVČ, že školka má ambice stát se nejvyhledávanější ve městě, že knihovna splňuje všechna kritéria moderního vzdělávacího centra ve městě a že základní škola na Petrině není starý klášter, ale moderní a plně vybavené zařízení pro vzdělávání dětí.

Chtěl jsem původně napsat na webové stránky školy něco o naší akci. Je těžké však popsat vše, co jsem v sobotu viděl a cítil, když jsem chodil po chodbách Petrina. Viděl jsem spoustu zvědavých lidí, co se přišli na Petrin podívat. Potkával jsem i starší občany, kteří znali Petrin i v jiných dobách a překvapovali mě svou upřímností, s jakou vyjadřovali tu obdiv, tu i kritiku na to, co bylo změněno.

Takže si na závěr troufám říct, že jsme snad „nedobyli“ jen Petrin, ale i mysl mnohých občanů města. Petrin se totiž stává krásným historickým místem s živou přítomností a perspektivní budoucností.

Zdeněk Vacek – předseda Spolku rodičů a přátel Petrina                                    
V Bruntále 1.12.2014

 

Fotogalerie >>>