V úterý 10. února jsme v naší škole přivítali rodiče s budoucími prvňáčky. Na uvítanou jim zazpíval náš pěvecký sbor Petriňáček pod vedením paní učitelky Evy Janyškové a pana učitele Michala Dufka. Paní zástupkyně Olga Tonnerová seznámila rodiče s  programem a organizací celého odpoledne. A pak už si děti začaly hrát na školu.

Nejdříve na ně čekala krátká ukázka výuky anglického jazyka metodou Helen Doron s panem učitelem Mašlíkem, do které se postupně zapojily všechny děti. A právě tady všichni dostali svoji první velkou jedničku. Poté si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli s paní učitelkou Ivanou Mičkerovou a Pavlou Schneiderovou. V počítačové učebně si mohli malovat, vařit dobroty a starat se zvířecí mazlíčky. Aby to všechno na počítači zvládli, pomáhali jim žáci čtvrté a páté třídy s paní učitelkou Ludmilou Závodnou a Radmilou Šaturovou. I tady byli všichni moc šikovní. Paní učitelka  Markéta Voksová měla pro děti připravené hraní s tablety. I zde se jim práce dařila.

Kromě těchto krátkých ukázkových hodin se mohly děti proběhnout  v aule, vyzkoušet si různé učební pomůcky v učebně speciálního pedagoga paní Zdeňky Malé a společně s rodiči mohli vstoupit do všech učeben v naší nově zrekonstruované škole.

A protože toho budoucí prvňáčci zvládli za odpoledne opravdu hodně, čekalo na všechny malé občerstvení.

Po celou dobu se o budoucí prvňáčky a jejich rodiče staraly žákyně 2. stupně, které jim pomáhaly v orientaci v budově Petrina.

Děkujeme všem rodičům za návštěvu naší školy a těšíme se na nové prvňáčky u zápisu do první třídy.

Mgr. Ludmila Závodná

 

Fotogalerie >>>