Vážení rodiče,

Vaše dítě postoupilo v tomto školním roce do šestého ročníku naší školy. Čeká ho nový třídní učitel, nové předměty a vyučující, jiný styl práce. V rámci přizpůsobení na tyto změny se uskuteční tradiční třídenní adaptační kurz. Akce proběhne v termínu 7.9 – 9.9. 2015 na turistické základně SVČ Bruntál v Železné. Náplní kurzu budou stmelovací a poznávací hry a aktivity, sport a pobyt v přírodě. Akce se zúčastní žáci 6.A, třídní učitelka, školní metodik prevence a lektoři SVČ Bruntál. Žáci budou mít zajištěnou stravu 5x denně, ubytování, odborný program a dopravu. Cena akce je 550,- Kč na žáka. 

Z grantu města Bruntál a z prostředků SRPP se naší škole podařilo na tuto akci získat příspěvek 230,-Kč na žáka. Doplatek 320,- Kč zašlete, prosím, nejpozději do konce týdne třídní učitelce. 

Tato akce může proběhnout díky podpoře města Bruntál, které díky své grantové politice podporuje adaptační aktivity naší školy, výrazně se pak snižují náklady na akci pro rodiče a akce je poté dostupná pro široké spektrum dětí.

S sebou: spací pytel nebo vlastní povlečení na peřinu, teplé sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, přezůvky, pyžamo, hygienické potřeby, šátek, psací potřeby

Odjezd: pondělí 7.9. ve 14.10 hod. od Selika (výuka zkrácena do 11.40 hod.)
Příjezd: středa 9.9. ve 13.30 hod. k Seliku                                                                                      

Mgr. Michal Dufek, školní metodik prevence, vedoucí akce

 

Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dne 9. června 2015 se uskuteční třídní schůzky a následné konzultace za 2. pololetí školního roku 2014/2015.

1. stupeň: 15:00 - 16:30 hodin
2. stupeň: 15:30 - 17:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni:-)

 

 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,

v úterý 16.6. se uskuteční závěrečná hodina Školy na nečisto.
Půjdeme opékat špekáčky na zahradu MŠ Pionýrská, sraz před budovou Petrina v 15:30. (sportovním oblečení a s sebou špekáček na opečení)

Těší se na Vás budoucí učitelky prvních tříd
Mgr. Ludmila Závodná a Mgr. Ivana Mičkerová

 

Ve čtvrtek 23. dubna proběhla třetí hodina Školy nanečisto. Na budoucí prvňáčky čekala celá řada různých úkolů. Společně jsme pracovali na interaktivní tabuli, kde si děti procvičovaly postřeh, pohotovost a prostorovou orientaci. Nechybělo ani krátké cvičení, zpívání a malování. Všem dětem se opět dařilo připravené úkoly splnit, a proto i tentokrát na ně čekala malá odměna.

Rodičům a dětem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání, které proběhne 21. května v 15.30 hod.

Pro rodiče bude v tento den připravena krátká informativní schůzka s paní Mgr. Zdeňkou Malou ohledně výuky písma Comenia Script. 

Mgr. Ludmila Závodná a Ivana Mičkeřová