Vážení rodiče,

dne 7. dubna 2015 se uskuteční třídní schůzky a následné konzultace za 3. čtvrtletí školního roku 2014/2015.

1. stupeň: 15:00 - 16:30 hodin

2. stupeň: 15:30 - 17:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni:-)

 

 

26. 3. se uskutečnila druhá hodina Školy nanečisto. S našimi budoucími prvňáčky jsme se tentokrát setkaly již ve třídách. 
Děti byly rozděleny do dvou skupin, které se po 20 minutovém bloku vystřídaly. 
Věřím, že se nám odpoledne velmi vydařilo a s budoucími žáky jsme zažili spoustu zábavy.

A jak taková hodina Školy nanečisto probíhá, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Rodičům a dětem děkujeme za účast a těšíme se na další shledání.

Mgr. Ivana Mičkerová

 

 

 Kurz pro předškoláky se uskuteční místo pondělí 16.3. v úterý 17.3. v obvyklém čase a místě.

 

 

Ve čtvrtek 26. 2. se uskutečnila první hodina Školy nanečisto. Naši budoucí prvňáčci se seznámili se svými třídními učiteli a jako velcí školáci si okusili svou první vyučovací hodinu formou tělesné výchovy. Děti překonávaly indiánskou stezku, naučily se indiánskou říkanku a zahrály si spoustu her. Na závěr dostal každý budoucí žák svůj první průkaz předškoláčka a sladkost za odměnu.

Rodičům i dětem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další hodinu Školy nanečisto.

Mgr. Ivana Mičkerová

 

Fotogalerie >>>

 

 

V úterý 10. února jsme v naší škole přivítali rodiče s budoucími prvňáčky. Na uvítanou jim zazpíval náš pěvecký sbor Petriňáček pod vedením paní učitelky Evy Janyškové a pana učitele Michala Dufka. Paní zástupkyně Olga Tonnerová seznámila rodiče s  programem a organizací celého odpoledne. A pak už si děti začaly hrát na školu.

Nejdříve na ně čekala krátká ukázka výuky anglického jazyka metodou Helen Doron s panem učitelem Mašlíkem, do které se postupně zapojily všechny děti. A právě tady všichni dostali svoji první velkou jedničku. Poté si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli s paní učitelkou Ivanou Mičkerovou a Pavlou Schneiderovou. V počítačové učebně si mohli malovat, vařit dobroty a starat se zvířecí mazlíčky. Aby to všechno na počítači zvládli, pomáhali jim žáci čtvrté a páté třídy s paní učitelkou Ludmilou Závodnou a Radmilou Šaturovou. I tady byli všichni moc šikovní. Paní učitelka  Markéta Voksová měla pro děti připravené hraní s tablety. I zde se jim práce dařila.

Kromě těchto krátkých ukázkových hodin se mohly děti proběhnout  v aule, vyzkoušet si různé učební pomůcky v učebně speciálního pedagoga paní Zdeňky Malé a společně s rodiči mohli vstoupit do všech učeben v naší nově zrekonstruované škole.

A protože toho budoucí prvňáčci zvládli za odpoledne opravdu hodně, čekalo na všechny malé občerstvení.

Po celou dobu se o budoucí prvňáčky a jejich rodiče staraly žákyně 2. stupně, které jim pomáhaly v orientaci v budově Petrina.

Děkujeme všem rodičům za návštěvu naší školy a těšíme se na nové prvňáčky u zápisu do první třídy.

Mgr. Ludmila Závodná

 

Fotogalerie >>>