V úterý 10. února jsme v naší škole přivítali rodiče s budoucími prvňáčky. Na uvítanou jim zazpíval náš pěvecký sbor Petriňáček pod vedením paní učitelky Evy Janyškové a pana učitele Michala Dufka. Paní zástupkyně Olga Tonnerová seznámila rodiče s  programem a organizací celého odpoledne. A pak už si děti začaly hrát na školu.

Nejdříve na ně čekala krátká ukázka výuky anglického jazyka metodou Helen Doron s panem učitelem Mašlíkem, do které se postupně zapojily všechny děti. A právě tady všichni dostali svoji první velkou jedničku. Poté si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli s paní učitelkou Ivanou Mičkerovou a Pavlou Schneiderovou. V počítačové učebně si mohli malovat, vařit dobroty a starat se zvířecí mazlíčky. Aby to všechno na počítači zvládli, pomáhali jim žáci čtvrté a páté třídy s paní učitelkou Ludmilou Závodnou a Radmilou Šaturovou. I tady byli všichni moc šikovní. Paní učitelka  Markéta Voksová měla pro děti připravené hraní s tablety. I zde se jim práce dařila.

Kromě těchto krátkých ukázkových hodin se mohly děti proběhnout  v aule, vyzkoušet si různé učební pomůcky v učebně speciálního pedagoga paní Zdeňky Malé a společně s rodiči mohli vstoupit do všech učeben v naší nově zrekonstruované škole.

A protože toho budoucí prvňáčci zvládli za odpoledne opravdu hodně, čekalo na všechny malé občerstvení.

Po celou dobu se o budoucí prvňáčky a jejich rodiče staraly žákyně 2. stupně, které jim pomáhaly v orientaci v budově Petrina.

Děkujeme všem rodičům za návštěvu naší školy a těšíme se na nové prvňáčky u zápisu do první třídy.

Mgr. Ludmila Závodná

 

Fotogalerie >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

dne 13. ledna 2015 se uskuteční třídní schůzky a následné konzultace za 1. pololetí školního roku 2014/2015.

1. stupeň: 15:00 - 16:30 hodin

2. stupeň: 15:30 - 17:00 hodin

Současně budou probíhat volby do školské rady.

Všichni jste srdečně zváni:-)

 

 

Vážení zákonní zástupci,

zveme Vás k volbám do školské rady, které se budou konat v úterý 13. ledna v jídelně školy v době od 15:00 do 17:00 hodin.

Na členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků kandidují:
- Mgr. Jana Knížová, učitelka ZŠ Rýmařovská
- Jiří Procházka, OSVČ, majitel internetového obchodu Davlen.cz
- Roman Mašlík, OSVČ
- Andrea Němcová, všeobecná sestra
- JUDr. Jiří Pleva, Ph.D., právník

Volba členů školské rady bude probíhat tajným hlasováním.
Oprávněnými osobami pro volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků jsou zákonní zástupci nezletilých žáků.
Oprávněná osoba, která se zúčastní voleb, má povinnost se podepsat do prezenční listiny. Volební lístky obdrží oprávněná osoba prostřednictvím členů volebního výboru nebo třídních učitelů dne 13. 1. 2015.
Oprávněná osoba označí křížkem na volebním lístku maximálně dva kandidáty a volební lístek vhodí do volební urny.
Za neplatný volební lístek bude považován:
volební lístek s označením tří a více kandidátů, 
volební lístek s nejednoznačným (např. nečitelným, škrtaným) označením kandidátů

Vyhodnocení voleb provede v úterý 13. 1. 2015 volební výbor. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vaši účast.

V Bruntále dne 15. 12. 2014

Mgr. Olga Tonnerová
předsedkyně volebního orgánu