Co myslíte, mohou se ve škole opékat špekáčky? Odpověď zní – ano. Ve Škole nanečisto to rozhodně možné je. :-)

„Pátá hodina odbila nám…“ mohly si zpívat děti se svými rodiči a učiteli v pondělí 23. června odpoledne v prostorách zahrady Střediska volného času Pod Lipami. Probíhalo tam totiž závěrečné, páté setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou Schneiderovou a panem učitelem Mašlíkem, kteří budou od září jejich třídními. 

Odpoledne plné her a zábavných aktivit, zpěvu za doprovodu kytary, opékání na ohníčku i čistě neformálního povídání bylo završeno předáním sladkých odměn, diplomů s velkou pochvalou a také udělením posledního razítka do průkazu předškoláka.                                        

Na organizaci akce se tentokrát podílelo i Středisko volného času Bruntál v čele s jeho ředitelkou Mgr. Janou Frankovou. Jí i dalším zaměstnancům, kteří pomáhali s přípravami, průběhem setkání i závěrečným úklidem, patří náš velký dík. 

Symbolicky řečeno, pátá hodina Školy nanečisto tedy proběhla ve znamení ohně. Ten jako by uzavíral období věku předškolního a svítil na cestu k prázdninám, po kterých se už setkáme ve školních lavicích. Dalo by se říci – ve Škole načisto. Ale nebojte se. Zábavy v ní nebude o nic méně. 

Tak prožijte krásné léto, milé děti, a v září se budeme těšit na shledanou!  :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík  

 

Fotogalerie >>>

 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,
dovolujeme si vás pozvat na závěrečné setkání Školy nanečisto 23. června 2014. Bude to tentokrát netradiční povídání se spoustou her a opékáním špekáčků na Středisku volného času Pod Lipami ( u Rybníka ). Sejdeme se v 15.30 na SVČ (naproti Kauflandu). Nezapomeňte s sebou průkazku předškoláka, pití, špekáček na opékání s pečivem,sportovní oblečení. Končit budeme asi o půl šesté. Pobavíme se společně také o tom, co děti potřebují do první třídy. V případě nepříznivého počasí opékání uskutečníme až v září a poslední Škola nanečisto bude v tělocvičně na Petrině.

Na setkání se těší paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík

Více info: 739 054 136, 604 821 286

 

 

Svět zvířat byl tématem předposlední hodiny naší Školy nanečisto. Děti i se svými rodiči se opět dostavily v hojném počtu a už zcela bez ostychu či jakékoliv trémy zasedly do školních lavic. S úsměvem a ochotně plnily všechny úkoly, které si pro ně i tentokrát připravila paní učitelka s panem učitelem. A opět se ukázalo, že když je škola hrou, jde všechno jako po másle. 

Vymalovat obrázek, zazpívat písničku, procvičovat matematické představy se zvířátky v pracovním listu a na interaktivní tabuli, uhodnout či předvést zvíře a poznat kde žije nebo ke které zvířecí mamince patří které mláďátko, to vše bylo hračkou pro malé šikuly. A nakonec se nám i vlk z poněkud upravené pohádky o Červené Karkulce zdál být docela zábavným „parťákem“. :-)

Hodinka strávená ve  světě živočichů utekla jako voda a do průkazů předškoláčka  přibylo všem šikovným klukům a holčičkám nové razítko s pejskem. Za předvedenou snahu a píli dětem moc děkujeme. Poděkovat chceme také jejich rodičům a v neposlední řadě paní šéfredaktorce z Našeho domova, která nás během hodiny navštívila a do nejbližšího čísla městských novin napíše o svých zážitcích jistě zajímavý článek.    

Příští, už závěrečné, setkání v rámci Školy nanečisto bude netradiční. Nesejdeme se totiž ve třídě, ale v přírodě u ohníčku a naladíme se tak trochu letně - prázdninově. 

Paní učitelka i pan učitel už se nemohou dočkat a doufáme, že stejně tak i vy, děti.  :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

 

Fotogalerie >>>

 

 

Tři měsíce jsme se společně scházeli s rodiči, dětmi a kamarádem slonem, který nás provázel celým kurzem. Navodila se výborná spolupráce a důvěra, děti i rodiče se seznámili s pedagogy školy, prošli společně příjemnými aktivitami a vždy nás provázela skvělá atmosféra.

Děkuji všem rodičům, dětem i pedagogům, přeji krásné prázdniny a těším se na další spolupráci v 1.třídě.

Mgr. Zdeňka Malá, školní speciální pedagog

 

Fotogalerie >>>

Hodnocení rodičů (1) >>>

Hodnocení rodičů (2) >>>

 

 

Konec měsíce dubna se nese ve znamení čarodějnic a dalších bájných bytostí. V tomto duchu byla tématicky pojata i třetí hodina Školy nanečisto, která proběhla v úterý 29. dubna. 

Paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík přivítali skoro třicítku malých předškoláků, kteří se toho dne opět dostavili v napjatém očekávání, co zajímavého ve své budoucí škole zažijí a jaké razítko jim přibude do jejich krásné průkazky.  

Ve třídě paní učitelky měla největší úspěch práce na interaktivní tabuli. Spolu s vyplňováním pracovních listů se takto děti hravou formou naučily základním matematickým pojmům. Průvodci jim byly obrázky malých čarodějnic. A jistě předtím ani netušily, že učení matematiky může být tak zábavné.

S panem učitelem si malí žáčci nejdříve zopakovali angličtinu a poté se pomocí legračních aktivit trénovali ve zvládnutí pojmů „pravá“, „levá“, „dopředu“, „dozadu“, „nahoru“, „dolů“ apod. Hru na řízené robotky si vyloženě užívali. V závěru pak barevnými křídami na školní tabuli společně nakreslili fantastickou příšeru z Marsu.

Všechny šikulky a šikulové prokázali, že se čarodějnic a oblud vůbec nebojí. Proč by se tedy měli bát školy? Vždyť učení je především hra a velké dobrodružství. 

Děti, mámy, tátové – děkujeme za Vaši návštěvu. Poděkování však patří také kameramanovi televize Polar, panu Ing. Karlu Soukopovi, který třetí hodinu Školy nanečisto zachytil na svých záběrech. Ty bude možno zhlédnout v reportáži na webových stránkách našeho města. 

Takže – na viděnou v televizi a v příští Škole nanečisto! 

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

 

Fotogalerie >>>