Tři měsíce jsme se společně scházeli s rodiči, dětmi a kamarádem slonem, který nás provázel celým kurzem. Navodila se výborná spolupráce a důvěra, děti i rodiče se seznámili s pedagogy školy, prošli společně příjemnými aktivitami a vždy nás provázela skvělá atmosféra.

Děkuji všem rodičům, dětem i pedagogům, přeji krásné prázdniny a těším se na další spolupráci v 1.třídě.

Mgr. Zdeňka Malá, školní speciální pedagog

 

Fotogalerie >>>

Hodnocení rodičů (1) >>>

Hodnocení rodičů (2) >>>

 

 

Konec měsíce dubna se nese ve znamení čarodějnic a dalších bájných bytostí. V tomto duchu byla tématicky pojata i třetí hodina Školy nanečisto, která proběhla v úterý 29. dubna. 

Paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík přivítali skoro třicítku malých předškoláků, kteří se toho dne opět dostavili v napjatém očekávání, co zajímavého ve své budoucí škole zažijí a jaké razítko jim přibude do jejich krásné průkazky.  

Ve třídě paní učitelky měla největší úspěch práce na interaktivní tabuli. Spolu s vyplňováním pracovních listů se takto děti hravou formou naučily základním matematickým pojmům. Průvodci jim byly obrázky malých čarodějnic. A jistě předtím ani netušily, že učení matematiky může být tak zábavné.

S panem učitelem si malí žáčci nejdříve zopakovali angličtinu a poté se pomocí legračních aktivit trénovali ve zvládnutí pojmů „pravá“, „levá“, „dopředu“, „dozadu“, „nahoru“, „dolů“ apod. Hru na řízené robotky si vyloženě užívali. V závěru pak barevnými křídami na školní tabuli společně nakreslili fantastickou příšeru z Marsu.

Všechny šikulky a šikulové prokázali, že se čarodějnic a oblud vůbec nebojí. Proč by se tedy měli bát školy? Vždyť učení je především hra a velké dobrodružství. 

Děti, mámy, tátové – děkujeme za Vaši návštěvu. Poděkování však patří také kameramanovi televize Polar, panu Ing. Karlu Soukopovi, který třetí hodinu Školy nanečisto zachytil na svých záběrech. Ty bude možno zhlédnout v reportáži na webových stránkách našeho města. 

Takže – na viděnou v televizi a v příští Škole nanečisto! 

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

 

Fotogalerie >>>

 

 

"Petriňáci" uvádějí hudební pořad Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb Zajíc putuje dál, které se uskuteční v tělocvičně školy 23. dubna od 15:30 hodin. Půlhodinový hudební pořad pro rodiče a přátele školy. Oba vchody do tělocvičny zpřístupněny.

Velmi rádi Vás na této akci přivítáme:-)

 

 

 

„Head and shoulders, knees and toes…“ no, to je přece známá písnička „Hlava, ramena kolena, palce“ – akorát že v angličtině. Malí předškoláci, kteří dorazili v úterý 25.3. na svou druhou hodinu Školy nanečisto, už to dávno vědí. 

K naší velké radosti přišlo tolik dětí, že bylo nutno je rozdělit na dvě skupinky. S jednou pracovala paní učitelka Schneiderová ve své třídě, s druhou pan učitel Mašlík v kmenové učebně 6.A. Po zhruba dvaceti minutách se děti prostřídaly. 

U paní učitelky se pomocí zábavných činností seznámily s příběhem písmene „A“. Zjistily, že písmenka nejsou žádní bubáci, ale docela zábavní kamarádi, se kterými si mohou hrát. A paní učitelka, jako průvodkyně při dobrodružném objevování světa čtení a psaní, představila symbolicky první písmeno abecedy v jeho různých podobách. Písmenko „A“ krásně zní, stane-li se hláskou, může však být i obrázkem či modelem, a také se umí schovávat. Tu na začátku, tu na konci, někdy zase uvnitř slova. Malí šikulové ho však pokaždé rychle najdou.  

Písmenkem „A“ začíná také slovo „angličtina“. K úvodu do tohoto důležitého cizího jazyka pozval děti pan učitel. Použil k tomu metodu písniček s obrázky a pohybovými aktivitami, které jsou jim blízké. A tak se budoucí prvňáčci seznámili s anglickými názvy zvířátek i částí těla a ještě si u toho zacvičili. Dostali i svůj první domácí úkol – samozřejmě, že pouze dobrovolný.Na příští hodině se bude pan učitel těšit na vymalované obrázky a také na to, zda si jeho žáčci pamatují slova jako „dog“, „cat“ či „rabbit“. 

„A“ jako angličtina, „a“ jako autíčko. A právě tohle razítko přibylo šikovným zvídálkům do jejich Průkazu předškoláčka, který hrdě nosí na každou hodinu. Některé z nich, jak nám prozradila jedna  z maminek, s ním dokonce i usínají…:-)

Máme z vás radost, milé děti. Už teď se těšíme na další hodinu Školy nanečisto, která proběhne koncem měsíce dubna. A o čem bude tentokrát? Tak to se nechte překvapit. Můžeme slíbit jen jedno – nudit se rozhodně nebudete. :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík 

 

V březnu jsme zahájili Kurz rodičů a předškoláků.Děti se s kamarádem slonem JUMBO, který provází celý kurz budou setkávat v 1O-ti lekcích, které jsou zaměřeny                                                                 na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zrakové vnímání, prostorovou orientaci, grafomotorická cvičení, rozvoj početních představ a fonematického sluchu. Cílem je poradit rodičům, jak pomocí hravých činností připravit dítě na první rok školní docházky. 

Rodiče i děti si aktivity patřičně užívají a vždy se těší na následující setkání...

Mgr.Zdeňka Malá, školní speciální pedagog

Fotogalerie >>>