"Petriňáci" uvádějí hudební pořad Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb Zajíc putuje dál, které se uskuteční v tělocvičně školy 23. dubna od 15:30 hodin. Půlhodinový hudební pořad pro rodiče a přátele školy. Oba vchody do tělocvičny zpřístupněny.

Velmi rádi Vás na této akci přivítáme:-)

 

 

 

„Head and shoulders, knees and toes…“ no, to je přece známá písnička „Hlava, ramena kolena, palce“ – akorát že v angličtině. Malí předškoláci, kteří dorazili v úterý 25.3. na svou druhou hodinu Školy nanečisto, už to dávno vědí. 

K naší velké radosti přišlo tolik dětí, že bylo nutno je rozdělit na dvě skupinky. S jednou pracovala paní učitelka Schneiderová ve své třídě, s druhou pan učitel Mašlík v kmenové učebně 6.A. Po zhruba dvaceti minutách se děti prostřídaly. 

U paní učitelky se pomocí zábavných činností seznámily s příběhem písmene „A“. Zjistily, že písmenka nejsou žádní bubáci, ale docela zábavní kamarádi, se kterými si mohou hrát. A paní učitelka, jako průvodkyně při dobrodružném objevování světa čtení a psaní, představila symbolicky první písmeno abecedy v jeho různých podobách. Písmenko „A“ krásně zní, stane-li se hláskou, může však být i obrázkem či modelem, a také se umí schovávat. Tu na začátku, tu na konci, někdy zase uvnitř slova. Malí šikulové ho však pokaždé rychle najdou.  

Písmenkem „A“ začíná také slovo „angličtina“. K úvodu do tohoto důležitého cizího jazyka pozval děti pan učitel. Použil k tomu metodu písniček s obrázky a pohybovými aktivitami, které jsou jim blízké. A tak se budoucí prvňáčci seznámili s anglickými názvy zvířátek i částí těla a ještě si u toho zacvičili. Dostali i svůj první domácí úkol – samozřejmě, že pouze dobrovolný.Na příští hodině se bude pan učitel těšit na vymalované obrázky a také na to, zda si jeho žáčci pamatují slova jako „dog“, „cat“ či „rabbit“. 

„A“ jako angličtina, „a“ jako autíčko. A právě tohle razítko přibylo šikovným zvídálkům do jejich Průkazu předškoláčka, který hrdě nosí na každou hodinu. Některé z nich, jak nám prozradila jedna  z maminek, s ním dokonce i usínají…:-)

Máme z vás radost, milé děti. Už teď se těšíme na další hodinu Školy nanečisto, která proběhne koncem měsíce dubna. A o čem bude tentokrát? Tak to se nechte překvapit. Můžeme slíbit jen jedno – nudit se rozhodně nebudete. :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík 

 

V březnu jsme zahájili Kurz rodičů a předškoláků.Děti se s kamarádem slonem JUMBO, který provází celý kurz budou setkávat v 1O-ti lekcích, které jsou zaměřeny                                                                 na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zrakové vnímání, prostorovou orientaci, grafomotorická cvičení, rozvoj početních představ a fonematického sluchu. Cílem je poradit rodičům, jak pomocí hravých činností připravit dítě na první rok školní docházky. 

Rodiče i děti si aktivity patřičně užívají a vždy se těší na následující setkání...

Mgr.Zdeňka Malá, školní speciální pedagog

Fotogalerie >>>

 

 

Chcete si zahrát na školu? Pak je pro Vás připravena:

ŠKOLA NANEČISTO

Od února 2014, se budou vždy jednou za měsíc setkávat budoucí prvňáčci na jednu vyučovací hodinu se svými budoucími třídními učiteli.

Setkání budou probíhat hravou formou s písničkami a básničkami a budou zaměřeny na:

* Rozvíjení matematických představ.

* Jazykovou a sluchovou přípravu.

* Rozvíjení představivosti.     

* Práci s počítačem.

* Přípravu na psaní.

* Cvičení v tělocvičně.

Poslední, slavnostní setkání se uskuteční v červnu 2014 společně s rodiči.

A to není všechno! 

Pod vedením naší speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Malé se uskuteční

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY A RODIČE

Edukační kurz zahrnuje 10 bezplatných lekcí (pomůcky zajistí škola) a vznikl jako prevence poruch učení a možných školních neúspěchů. V závěru kurzu bude rodičům nabídnuta možnost diagnostiky laterality a základních vědomostí předškolních dětí a na základě výsledků bude doporučena oblast, která by měla být více rozvíjena před začátkem školní docházky. Maminky a tatínkové budou moci pozorovat svého předškoláka v kolektivu a při učebních činnostech. Budou mít možnost se blíže seznámit s chodem školy, s vyučujícími, se způsoby práce v prvním ročníku ZŠ.

 

Oba kurzy jsou projektem Základní školy Petrin a jsou příkladem dobré praxe

Zápis do prvních tříd se uskuteční v pátek 14. a v sobotu 15. února 2014.
Den otevřených dveří je stanoven na 12. únor 2014 od 15:00 do 17:00 hodin. Pokud se chcete přijít podívat do školy v jiném termínu, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme (telefon 554 717 944, 775 535 653, e-mail: kancelar@zspetrin.cz).

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:

·         RODNÝ LIST žáka

·         OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

·         kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka

·         případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2013/2014.

Pro přijetí zapisovaných žáků jsou stanovena kritéria. Při zápisu do prvních tříd bude zohledňován:

·         trvalý pobyt obou zákonných zástupců;

·         trvalý pobyt jednoho zákonného zástupce;

·         věk dítěte;

·         sourozenec, který navštěvuje ZŠ Bruntál, Školní 2;

·         individuální sociální a zdravotní situace dítěte.

Ve školním roce 2013/2014 máme dvanáct tříd s 240 žáky. Třídy na I. stupni mají průměrnou naplněnost 20 žáků na třídu.

 

O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání PETRIN - ŠKOLA PRO VŠECHNY.  Rozšířili jsme výuku v oblasti výuky cizích jazyků a praktických předmětů a zvýšenou pozornost věnujeme oblasti ICT, sportu a environmentální výchovy. Další podrobné informace o naší škole najdete zde (soubor ve formátu pdf).  Budeme rádi, když si přečtete články o aktivitách naší školy a prohlédnete fotogalerii a videogalerii.

O upřesnění spádových obvodů naší školy Vás budeme aktuálně informovat!

Přijďte - těšíme se na Vás :-)

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy