Chcete si zahrát na školu? Pak je pro Vás připravena:

ŠKOLA NANEČISTO

Od února 2014, se budou vždy jednou za měsíc setkávat budoucí prvňáčci na jednu vyučovací hodinu se svými budoucími třídními učiteli.

Setkání budou probíhat hravou formou s písničkami a básničkami a budou zaměřeny na:

* Rozvíjení matematických představ.

* Jazykovou a sluchovou přípravu.

* Rozvíjení představivosti.     

* Práci s počítačem.

* Přípravu na psaní.

* Cvičení v tělocvičně.

Poslední, slavnostní setkání se uskuteční v červnu 2014 společně s rodiči.

A to není všechno! 

Pod vedením naší speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Malé se uskuteční

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY A RODIČE

Edukační kurz zahrnuje 10 bezplatných lekcí (pomůcky zajistí škola) a vznikl jako prevence poruch učení a možných školních neúspěchů. V závěru kurzu bude rodičům nabídnuta možnost diagnostiky laterality a základních vědomostí předškolních dětí a na základě výsledků bude doporučena oblast, která by měla být více rozvíjena před začátkem školní docházky. Maminky a tatínkové budou moci pozorovat svého předškoláka v kolektivu a při učebních činnostech. Budou mít možnost se blíže seznámit s chodem školy, s vyučujícími, se způsoby práce v prvním ročníku ZŠ.

 

Oba kurzy jsou projektem Základní školy Petrin a jsou příkladem dobré praxe

Zápis do prvních tříd se uskuteční v pátek 14. a v sobotu 15. února 2014.
Den otevřených dveří je stanoven na 12. únor 2014 od 15:00 do 17:00 hodin. Pokud se chcete přijít podívat do školy v jiném termínu, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme (telefon 554 717 944, 775 535 653, e-mail: kancelar@zspetrin.cz).

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:

·         RODNÝ LIST žáka

·         OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

·         kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka

·         případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2013/2014.

Pro přijetí zapisovaných žáků jsou stanovena kritéria. Při zápisu do prvních tříd bude zohledňován:

·         trvalý pobyt obou zákonných zástupců;

·         trvalý pobyt jednoho zákonného zástupce;

·         věk dítěte;

·         sourozenec, který navštěvuje ZŠ Bruntál, Školní 2;

·         individuální sociální a zdravotní situace dítěte.

Ve školním roce 2013/2014 máme dvanáct tříd s 240 žáky. Třídy na I. stupni mají průměrnou naplněnost 20 žáků na třídu.

 

O ŠKOLE

Ve škole se učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání PETRIN - ŠKOLA PRO VŠECHNY.  Rozšířili jsme výuku v oblasti výuky cizích jazyků a praktických předmětů a zvýšenou pozornost věnujeme oblasti ICT, sportu a environmentální výchovy. Další podrobné informace o naší škole najdete zde (soubor ve formátu pdf).  Budeme rádi, když si přečtete články o aktivitách naší školy a prohlédnete fotogalerii a videogalerii.

O upřesnění spádových obvodů naší školy Vás budeme aktuálně informovat!

Přijďte - těšíme se na Vás :-)

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy

 

Upozorňujeme rodiče dětí ze ŠD, že od 23. 9. 2013 bude pravidelně uzamčen hlavní vchod do školy v době od 7:00-7:30 hod..V případě dřívějšího příchodu dětí volejte na na tel. 775535653.

Dne 16.4. 2013 proběhnou třídní schůzky a konzultace za 3.čtvrtletí školního roku 2012/2013 : 
                     třídní schůzky                   konzultace
1.stupeň        15:00 - 15:30 hod.             15:30 - 16:30 hod.
2.stupeň        15:30 - 15:45 hod.             15:45 - 17:00 hod.

Školní poradenské pracoviště připravuje pro děti předškolního věku  10-ti hodinový kurz za spoluúčasti rodiny.

Kurz  rodičů a předškolních dětí

Kurz probíhá ve skupince 10 dětí s rodiči 1x týdně po dobu 1hodiny –celkem 10 setkání.                                                                                                                                 Cílem skupin je rozvoj jednotlivých  schopností dítěte potřebných     pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání                                                                      

Podstatou kurzu je navození  příjemné atmosféry, v níž se dítě může uvolnit cítit se dobře.                                                                                                                              V průběhu hodiny se dbá na dodržování pravidel, s nimiž jsou děti seznámeny hned na první hodině.                                                                                                                                                                                                                                           

Kurz seznamuje rodiče s problematikou přípravy dětí na školní  docházku, se snížením rizika školního neúspěchu, s možnostmi spoluúčasti a zapojení rodiny.

!!!

Pokud budete mít o kurz  pro své děti zájem či potřebujete více informací, kontaktujte  mne osobně,  nebo na tel čísle 604821599.

Mgr.Zdeňka Malá
školní speciální pedagog
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.