Upozorňujeme rodiče dětí ze ŠD, že od 23. 9. 2013 bude pravidelně uzamčen hlavní vchod do školy v době od 7:00-7:30 hod..V případě dřívějšího příchodu dětí volejte na na tel. 775535653.

Dne 16.4. 2013 proběhnou třídní schůzky a konzultace za 3.čtvrtletí školního roku 2012/2013 : 
                     třídní schůzky                   konzultace
1.stupeň        15:00 - 15:30 hod.             15:30 - 16:30 hod.
2.stupeň        15:30 - 15:45 hod.             15:45 - 17:00 hod.

Školní poradenské pracoviště připravuje pro děti předškolního věku  10-ti hodinový kurz za spoluúčasti rodiny.

Kurz  rodičů a předškolních dětí

Kurz probíhá ve skupince 10 dětí s rodiči 1x týdně po dobu 1hodiny –celkem 10 setkání.                                                                                                                                 Cílem skupin je rozvoj jednotlivých  schopností dítěte potřebných     pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání                                                                      

Podstatou kurzu je navození  příjemné atmosféry, v níž se dítě může uvolnit cítit se dobře.                                                                                                                              V průběhu hodiny se dbá na dodržování pravidel, s nimiž jsou děti seznámeny hned na první hodině.                                                                                                                                                                                                                                           

Kurz seznamuje rodiče s problematikou přípravy dětí na školní  docházku, se snížením rizika školního neúspěchu, s možnostmi spoluúčasti a zapojení rodiny.

!!!

Pokud budete mít o kurz  pro své děti zájem či potřebujete více informací, kontaktujte  mne osobně,  nebo na tel čísle 604821599.

Mgr.Zdeňka Malá
školní speciální pedagog
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2012-2013
(dle zákona 472/2011)

1.  V prvním kole přijímacího řízení  podává zákonný zástupce 2 přihlášky - nutno odevzdat řediteli střední školy nejpozději do 15.3.2013. Výstupní hodnocení se nepřikládá. (zrušeno zákonem 472/2011)

2.  Žák obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15.3.

3.  Do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, ředitel ukončí  hodnocení uchazečů a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Zákonným zástupcům odešle pouze rozhodnutí o nepřijetí.

4.  Nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí musí zákonný zástupce odevzdat na danou střední školu zápisový lístek (potvrdí tím, že nastoupí žák na školu). Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, neplatí to v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na odvolání.

5.  Jestliže se žák nedostane v 1.kole na žádnou školu, může ve 2.kole podat další přihlášky na školy, které nemají naplněný stav a druhé kolo vyhlašují-termín podání přihlášek bude včas sdělen.

Bližší informace Vám podá kariérová poradkyně Mgr.Zdeňka Malá tel.554 725 707, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Multimediální průvodce světem povolání Vás provede konkrétními profesními oblastmi (ukázky různých druhů pracovišť), pomůže vyhledat konkrétní školu a zjistit si detailní informace o každé z nich.

Více na : http://www.infoabsolvent.cz/

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky a konzultace za první pololetí školního roku 2012/2013, které proběhnou 8. ledna 2013:

1. stupeň a 6.A od 15.00 do 17.00 hodin

2. stupeň od 15.30 do 17.00 hodin

Těšíme se na Vaši účast!