Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

příprava školního roku je tento rok podpořena i manuálem MŠMT ČR a doporučeními ČŠI. Byla bych ráda, kdybyste se všichni s dokumenty seznámili, protože se budeme dle těchto nařízení a doporučení řídit v novém školním roce. Přáním nás všech je bezesporu soustavná školní docházka po celý školní rok. Tomu můžeme napomoci všichni. Proto zásadními hesly tohoto školního roku budou "tolerance a respekt". Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Zatím není třeba počítat s rouškami, ale určitě se zvýšenou hygienou. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně.

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

 

Doplněné dokumenty ke stažení na webu MŠMT ČR:

Praha, 25. srpna 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo doplnění manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Úpravy v manuálu jsou navázány na aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví.

> Informace o aktualizaci manuálu

> Manuál k provozu škol doplněný

> Leták do sborovny - postup Krajských hygienických stanic

> Přílohy k manuálu - letáky

> Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku

> Doporučení ČŠI pro školy

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte prosím na kancelář školy.

  

Děkuji všem za vzájemnou toleranci a respekt a přeji všem hlavně hodně zdraví!

 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy