Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegyně, kolegové, milí žáci,

od zítřka 10. 9. 2020 je Vaší povinností ve společných prostorách budovy Petrina nosit roušky, toto nařízení neplatí pro pobývání v učebnách, kabinetech a při stravování ve školní jídelně.

- Přestávky během vyučování budou sloužit pouze k účelu odchodu na toalety a bude dbáno na minimalizaci kontaktu většího počtu osob na chodbách.
- Při vstupu do budovy školy budou platit stejná opatření jako v měsících květen a červen 2020.
- Pro žáky budou zítra připraveny školní roušky, které jsou pravidelně prány a žehleny při vysokých teplotách, není však v možnostech školy tuto službu poskytovat déle, než do konce tohoto týdne tj. do 11.9. 2020.
- Při ztrátě či zapomenutí jsme je připraveni poskytnout. 
- Žáci musí mít své vlastní roušky a to alespoň dvě na jeden vyučovací den. 

Děkuji Vám všem za vzájemnou toleranci a respekt.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy