Dopis ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha - dokument ve formátu PDF

Přílohy k dopisu:

> Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) - dokument ve formátu PDF

> Karanténa - algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID 19 - dokument ve formátu PDF

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID 19 - dokument ve formátu PDF