COVID-19

> Vstup do budovy školy a školní jídelny je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (nevztahuje se na cizí strávníky a rodiče žáků Přípravné třídy a prvních ročníků).

> Do budovy školy vstupují žáci samostatně. Žáci vstupují zatím bez roušky a všichni jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Ta je dostupná u vchodu do budovy, na recepci a v průběhu dne i na všech toaletách a ve třídách.

> Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel, …).

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

příprava školního roku je tento rok podpořena i manuálem MŠMT ČR a doporučeními ČŠI. Byla bych ráda, kdybyste se všichni s dokumenty seznámili, protože se budeme dle těchto nařízení a doporučení řídit v novém školním roce. Přáním nás všech je bezesporu soustavná školní docházka po celý školní rok. Tomu můžeme napomoci všichni. Proto zásadními hesly tohoto školního roku budou "tolerance a respekt". Provoz škol se bude řídit manuálem MŠMT ČR, doporučeními ČŠI i tzv. "semaforem" a s ním souvisejícími opatřeními. Zatím není třeba počítat s rouškami, ale určitě se zvýšenou hygienou. V případě karantény, či červeného stupně se na 14 dní bude učit "na dálku"/distančně.