COVID-19

> Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19: dokument ve formátu PDF >>>

> Sada opatření pro školy - od 12. října do 23. října 2020 - přehledně: dokument ve formátu PDF >>>

> Opatření MŠMT na dny 26. října a 27. října 2020: dokument ve formátu PDF >>>

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, drahé kolegyně, kolegové, milí žáci,

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tato opatření jsou platná od 18.9. a 19.9. 2020 a týkají se především žáků druhého stupně a jejich vyučujících a zadávají nám nosit ochranné pomůcky – roušky i v učebnách, opatření se netýká výuky v hodinách, jejichž charakter to neumožňuje (tj. např. hodin tělesné výchovy a hudební výchovy).

Odkaz na podrobné znění nových opatření obou ministerstev naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-19-9-2020-do-odvolani/

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte prosím na kancelář školy.

Děkuji všem za vzájemnou toleranci a respekt a přeji všem hlavně hodně zdraví!

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

Dopis ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha - dokument ve formátu PDF

Přílohy k dopisu:

> Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) - dokument ve formátu PDF

> Karanténa - algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID 19 - dokument ve formátu PDF

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID 19 - dokument ve formátu PDF

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, kolegyně, kolegové, milí žáci,

od zítřka 10. 9. 2020 je Vaší povinností ve společných prostorách budovy Petrina nosit roušky, toto nařízení neplatí pro pobývání v učebnách, kabinetech a při stravování ve školní jídelně.

- Přestávky během vyučování budou sloužit pouze k účelu odchodu na toalety a bude dbáno na minimalizaci kontaktu většího počtu osob na chodbách.
- Při vstupu do budovy školy budou platit stejná opatření jako v měsících květen a červen 2020.
- Pro žáky budou zítra připraveny školní roušky, které jsou pravidelně prány a žehleny při vysokých teplotách, není však v možnostech školy tuto službu poskytovat déle, než do konce tohoto týdne tj. do 11.9. 2020.
- Při ztrátě či zapomenutí jsme je připraveni poskytnout. 
- Žáci musí mít své vlastní roušky a to alespoň dvě na jeden vyučovací den. 

Děkuji Vám všem za vzájemnou toleranci a respekt.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

> soubor ve formátu PDF: nově vydaná metodika MZČR pro nařizování karantény