DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

Desatero pro rodiče.pdf

(zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku?highlightWords=Desatero+pro+rodi%C4%8De)

Zveme všechny naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče (zákonné zástupce) na společné setkání ŠKOLA NANEČISTO a informační schůzku k nástupu dětí do 1. třídy. Budeme si společně hrát, povídat, poznáte své paní učitelky, nové spolužáky a dovíte se, jak se nejlépe připravit na první třídu.

Webinář v rámci projektu MAP II s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou 2. února 2021.