Adaptační pobyt žáků 6. B aneb tři dny plné her

Ještě než se žáci 6. B stačili pořádně usadit ve školních lavicích, vyrazili ve dnech 18. – 20. 9. 2013 na adaptační pobyt do Železné. Po jejich příjezdu ožila dětským smíchem a štěbetáním nejen tamní táborová základna, ale i její blízké okolí. Pro děti byl totiž ve spolupráci se Střediskem volného času Bruntál připraven velmi pestrý program, během něhož měly děti možnost poznat své spolužáky i v situacích, které nejsou ve škole běžné. Děti se tedy prostřednictvím nejrůznějších her nejen že navzájem více spřátelily, ale snad se i naučily táhnout za jeden provaz. Tak hej rup a ať nám ten školní rok po takovém veselém úvodu běží jako na drátkách:-)

MgA. Tereza Maršíková, tř. učitelka 

Fotogalerie >>>