Vedoucí kabinetu: Mgr. Michaela Mikulková

Vyučující: 

Mgr. Markéta Voksová

        Mgr.  Karel Mašlík

        Mgr. Radek Černý

        Mgr. Sára Hybnarová

Zahraniční stážista : A. Üstün

Na naší škole se intenzivně věnujeme výuce anglického jazyka. Na 1. stupni používáme velmi efektivní metodu Helen Doron, máme tři certifikované lektory na výuku. Jedná se o metodu, díky které si žáci osvojí velké množství slovní zásoby, učitelé komunikují pouze v anglickém jazyce, učí se formou her, písní, poslechů a aktivit zaměřených na aktivní komunikaci. Tento způsob výuky je velmi oblíbený a efektivní. Od páté třídy vyučujeme pomocí učebních pomůcek Oxford University Press, Project 1-4. I zde se velmi rozšiřuje slovní zásoba, porozumění a aktivní využití jazyka. Využíváme i nadstandartních materiálů pro výuku jako jsou např. video projekty, aktivity z řady vydavatelství OUP – časopisy Gate. Žáci se zúčastňují okresních kol Olympiády v Aj. Díky vybavenosti školy využíváme informační technologie, máme speciálně vybavenou učebnu počítačů se sluchátky a mikrofony, učebnu Aj s interaktivní tabulí a připojením na iPady. Díky profesionalitě učitelů patří anglický jazyk mezi nejoblíbenější předměty. V letošním roce se nám podařilo na dva měsíce získat zahraničního stážistu studujícího na Univerzitě v Istanbulu, který se věnuje konverzačním aktivitám.