Členové dějepisné komise:

 

Mgr. Alice Pospíšilová, předsedkyně

Mgr. Marie Šulcová

Mgr. Radek Černý

    Studium dějepisu dětem poskytne ucelený pohled na historii, dovede je k hlubšímu poznání jednotlivých období, k pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa. Učíme je rozvíjet časové i prostorové představy, což jim umožní proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

   Našim cílem je vést žáky k náboženské, etnické a kulturní toleranci, k pochopení národních specifik pro současný multikulturní svět.

 

 

Plán akcí na školní rok 2016/2017 – předmětová komise dějepisu

 

Soutěže

-         typ A:  Dějepisná olympiáda – vyučující 7., 8. a 9. tříd ZŠ (přihlášky do okresního kola prosinec 2016)

-          regionální: Hrátky s historií - květen- červen; vyučující 7., 8. a 9. tříd ZŠ (bude se konat dle zájmu škol)

-         O poklad Petrina soutěž k 90. výročí založení Petrina

 

Exkurze

-         Doba II. světové války – regionální dějiny; památník Hrabyně: IX. A, březen - duben

-         Slezské muzeum Opava, Muzeum P. Bezruče: VII. roč. duben - květen

 

Výstavy

-         dle nabídky Vlastivědného muzea Bruntál a výstavní síně Kaple

 

-         zámek Bruntál – prohlídky doplňující výuku