Složení předmětové komise Hv pro školní rok 2013/ 2014:

Předseda PK: Mgr. Michal Dufek

Členové PK:  Mgr. Zuzana Procházková

                      Mgr. Dagmar Pachutová

                      PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová

Konzultant:   Mgr. Eva Janyšková

 

Náplň činnosti PK Hv:

-kontrola ročních tematických plánů práce jednotlivých tříd

-řád odborné učebny Hv

-školní a okrskové hudební soutěže

-doplnění materiálního vybavení Hv

-činnost sboru a zájmového útvaru

-hudební akce během školního roku a plánovaná vystoupení dětí

-prezentace hudebních úspěchů naší školy

 

Předmětová komise se schází čtyřikrát ročně nebo operativně v případě aktuální situace.