Díky zapojení do projektu NatTech, v němž jsme partnerskou školou Střední průmyslové školy a obchodní akademie Bruntál, jsme během školního roku 2013/2014 mohli využít jedinečných příležitostí absolvovat několik zajímavých exkurzí.

V úterý dne 29. dubna 2014 jsme s vybranými žáky šestého ročníku zavítali do ZOO Ostrava, kde nás přivítala zvířátka ze všech koutů světa.

Prosluněný jarní den v ZOO Ostrava se opravdu podařil.

V pátek 2. května 2014 jsme navštívili nedaleké jeskyně Na Pomezí, kde jsme s vybranými žáky druhého stupně obdivovali nádhernou krápníkovou výzdobu i poletující netopýry. 

Po absolvování prohlídkové trasy jeskyně jsme se přesunuli do areálu Priesssnitzových léčebných lázní v Jeseníku. 

Počasí nám příliš nepřálo, ale výlet jsme si užili.

Doprava do ZOO Ostrava a jeskyně Na Pomezí byla hrazena z projektu NatTech (díky účasti žáků na realizovaných kroužcích projektu).

Nejvíce kilometrů v autobuse jsme zažili v úterý a ve středu 6. a 7. května 2014, kdy jsme jeli do Liberce. Na exkurzi byla třída 8. A a vybraní žáci sedmého ročníku.

Díky projektu NatTech jsme měli dopravu, stravu a ubytování v hotelu Liberec v centru města - zdarma.

Hlavním důvodem absolvování takto dlouhé cesty byla návštěva IQ parku, kde jsme ve třípatrové budově vyzkoušeli naprosto všechno, někteří z toho dokonce ztratili hlavu a jiní si hráli na fakíry.

 

IQ park nám umožnil teorii z přírodních a technických věd uvést do praxe. Velké množství strojů, přístrojů, nástrojů a hlavolamů vás nenechá v klidu.

V centru Liberce nás zaujala krásná radnice a velice povedené nadživotní sochy koček. Navštívili jsme i ZOO, kde jsme viděli nejen lachtany ale i proslulé bílé tygry.  Ještěd byl stejně fascinující, jako náš Praděd.

Celý výlet byl velmi zdařilý, jen jsme litovali, že nemůžeme zůstat delší dobu.

Díky projektu NatTech jsme využili také nabídky zúčastnit se výukových programů realizovaných Světem techniky v Ostravě (http://svet-techniky-ostrava.cz/cs). 

V pondělí 20. ledna 2014 jsme jeli do areálu Dolních Vítkovic v Ostravě na výukový program PopuLARP Odysea Holy. Jednalo se o interaktivní výuku chemie formou hry v prostorách energetické ústředny U6. Nejen, že jsme se skvěle bavili, ale absolvovali jsme i prohlídku Malého světa techniky.

V pátek 9. května 2014 jsem pro změnu zavítali do Landek parku v Ostravě. Prohlédli jsme si nejen toto pozoruhodné hornické muzeum v přírodě, ale jeli jsme si zde především užít interaktivní výukový program PopuLARP Mendelovo dědictví. Tento program je zaměřený na biologii, konkrétně na genetiku a Mendelovy zákony.

Oba tyto výukové programy Světa techniky v Ostravě a projektu NatTech absolvovali zdarma žáci 9. A.

text: Mgr. Lenka Kopecká