1.Nutnost doplnění  Rady zástupců tříd  3.A, 6.A, 7.A, 1.B. ideálně 2 zástupci ze třídy

2.Prosíme o zahájení výběrů členských příspěvků (příspěvek na činnost spolku 200,- Kč) podle stejných pravidel loňského roku. Možnost čerpání části finančních prostředků pro svou třídu dle pravidel projednaných na konci loňského školního roku. Termín do konce října 2014

3. Termín  akce „Dobytí pevnosti Petrin“ den otevřených dveří 29.11.2014

4.V rámci této akce připravujeme:

Dražba výtvarných dílek dětí školy – chceme požádat o pomoc učitele 1. stupně při vytváření společného výrobku dětí pro tuto dražbu. Vydražené částky připadnou dětem (třídám), které je vytvořily. Možnost stejné činnosti i na druhém stupni p. uč. Jurková, Zatloukalová.

5.Zapojení rodičů - soutěž  „Pečeme pro naše děti“ (koláčky, dortíky, zákusky) bude hodnotit porota  ve složení paní ředitelky SVČ, školy, školky .Vše pak snědí děti jako odměny za soutěžení

6.Možnost druhého ročníku burzy knih … paní uč. Mikulková ?? 

7.Žádost na vedení kuchyně pomoc  s přípravou občerstvení do bufetu (guláš ze surovin nakoupených z našich prostředků)

8.Program celého dne bude připraven do 11.11.2014 včetně propagace a plakátů, tak abychom mohli seznámit rodiče na třídních schůzkách

9.Příprava programu v ostatních institucích, které budou v listopadu fungovat v budově Petrina bude předjednán a zahrnut do velkého organizačního programu Dne otevřených dveří  29.11.2014

V Bruntále dne 25.9.2014                                                                Zapsal : Zdeněk Vacek