Vážení rodiče,

rádi bychom Vám představili naše pracoviště a požádali Vás o spolupráci - vyplnění elektronického dotazníku, který hodnotí běžné chování Vašeho dítěte.

 

Kdo jsme a co děláme?

Hlavním posláním Oddělení pro tvorbu diagnostických nástrojů NÚV je podporovat vývoj kvalitních diagnostických nástrojů pro odborníky ze škol a poradenských pracovišť ve školství. Tyto nástroje pomáhají identifikovat silné a slabé stránky dětí a v návaznosti na to podporují jejich nadání či pomáhají překonávat případné obtíže. Aby bylo možné nově vzniklé diagnostické nástroje využívat v praxi, je nutné je vyzkoušet v reálných podmínkách. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o našem pracovišti, navštivte webové stránky www.nuv.cz/t/diagnostika.

 

O jaký projekt se jedná?

V rámci aktuálního projektu vyvíjíme diagnostickou metodu pro posouzení adaptivního chování u dětí ve věku 5 až 15 let (do 15 let a 11 měsíců). Ta hodnotí samostatnost dítěte a jeho schopnost zvládat nároky každodenního života. Jde o posouzení např. schopnosti sebeobsluhy, komunikace nebo sociálního chování. V rámci každé oblasti rodič hodnotí, nakolik u svého dítěte zmíněné chování či dovednost běžně pozoruje a také zda je vykonává samo nebo pro zvládnutí potřebuje dopomoc. V aktuální studii bychom potřebovali získat odpovědi od několika stovek rodičů.

 

Co mě čeká, pokud se do studie zapojím?

Administrace dotazníku bude probíhat anonymně v elektronické podobě. Na Vaši emailovou adresu obdržíte pozvánku k vyplnění elektronického dotazníku. Jeho zodpovězení trvá cca 60 – 90 minut. Není nutné ho vyplnit celý najednou, v průběhu odpovídání je možné odpovědi uložit a vrátit se k nim později. V období podzimu 2017 získáte přístup k informacím o výsledcích svého dítěte a také ke srovnání výsledků s výkonem ostatních dětí. Zároveň budete zařazeni do slosování o věcné ceny.  

 

Má účast na studii nějaký vliv na vzdělávání mého dítěte?

Ne. Údaje a informace, které se o Vás a Vašem dítěti v rámci této studie dozvíme, jsou považovány za citlivé. Údaje nebudou sdíleny s žádnými osobami ani institucemi mimo členy výzkumného týmu. Každému jedinci bude přidělen jedinečný kód, pod nímž v průběhu celé studie vystupuje. Výsledky dotazníku a údaje získané z testů budou vždy sdělovány tak, aby se vyloučila možnost identifikace jednotlivých účastníků.

 

 

Máte-li zájem se zapojit do studie, registrujte se prosím do studie na webovém rozhraní https://goo.gl/forms/3SDekgHOomuVnQBC3 , v němž je potřeba specifikovat věk a pohlaví dítěte a Vaši e-mailovou adresu. V průběhu několika dní Vám bude na e-mailovou adresu zaslán odkaz s přístupem do dotazníku.

Máte-li jakékoliv dotazy k této studii, neváhejte kontaktovat koordinátora Mgr. Jakuba Jelínka, na nějž můžete nalézt níže kontakt.   

 

Velmi děkujeme za Vaši vstřícnost. Věříme, že se nám i díky Vám podaří naplňovat náš hlavní cíl - vytvořit kvalitní diagnostický nástroj, který poslouží odborníkům a dětem v celé České republice.

Mgr. Jakub Jelínek

Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů

Novoborská 372/8, 190 00 Praha 9

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

telefon: 283 881 250, linka č. 17