V úterý 16.6. proběhla již naše poslední škola nanečisto. Proto jsme si pro naše budoucí prvňáčky připravily táborák. Děti tak čekal nelehký závěrečný úkol, opéct si svůj špekáček. Všichni předškoláci tento úkol zvládli bravurně a tak si zasloužili velkou odměnu. Za splnění školy nanečisto od nás obdrželi pamětní list a sladkost na závěr. Děkujeme všem rodičům za hojnou účast a na děti už se těšíme 1. září. Také moc děkujeme MŠ Pionýrská za možnost udělat táborák ve venkovních prostorách školky.

Paní učitelky Mgr. Ivana Mičkerová a Mgr. Ludmila Závodná