Naši žáci přípravné třídy, prvních a druhých ročníků měli letos velké štěstí, že si mohli přijít do školy pro vysvědčení osobně. Od rána byly děti natěšené a ptaly se, kdy už konečně to vysvědčení dostanou. Trošku jsme je napínali, ale poslední vyučovací hodinu se všichni dočkali.

Naše škola v zastoupení SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL PETRINA získala od města Bruntálu finanční podporu z rozpočtu města na činnosti v rámci projektů:

Zaměstnanci Základní školy Bruntál, Školní 2 se rozhodli uspořádat dobročinnou sbírku pro Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, které je jejich dlouhodobým partnerem.
Za vybrané peníze zakoupili 3 kusy bezkontaktních digitálních teploměrů s LCD, které by měly zajistit rychlejší a častější měření teplot seniorů.

Děti s distanční výukou, které se přihlásí ke stravování, mohou odebírat oběd pouze do jídlonosičů a to v době od 11.00 - 11.30hod. nebo od 13.00 - 14.00 (popř. domluva v jídelně).
NESMÍ OPOUŠTĚT VÝUKU!

všj. Duhajská

 

Děti s prezenční výukou ( přípravná třída, 1.A, 1.B,2.A, 2.B) jsou od 4.1.2021 přihlášeny ke stravování.

Děti s distanční výukou jsou odhlášeny, ale pokud budou chtít mohou si stravu přihlásit a odebírat ji do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod.

Učitelé a zaměstnanci jsou přihlášeni ke stravování. Učitelé s distanční výukou mohou chodit pro obědy pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod. (nebo domluva v jídelně). Pokud nechcete obědy odebírat ODHLASTE SE.

Cizí strávníci jsou přihlášeni a obědy mohou odebírat pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30hod.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný Nový rok

Duhajská, všj